Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

20.01.2020

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2020

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

17.01.2020

Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Det blir konferanse 21. mars for de som driver Inn på tunet-virksomhet på Østlandet - en dag med faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket.

13.01.2020

Tar Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning

Fylkesmannen i Innlandet endrer vedtak i en klagesak om hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Det skjer etter en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

10.01.2020

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid – barn og unge

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

09.01.2020

Fylkesmannen i Innlandet er kritisk til ny tvangsberegningslov

Vi har avgitt vårt høringssvar til forslag om tvangsberegningslov

08.01.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommunene i Innlandet har vært aktive i forhold til tilskuddsordningene på rusfeltet tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2020  

19.12.2019

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet lyser ut prosjektmidler til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor. Søknader skal sendes via Fylkesmannen. Søknadsfrist: 01.02.20.

18.12.2019

Søknadsverksted

Invitasjon til informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter.

18.12.2019

Søknadsverksted

Invitasjon til informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter.

17.12.2019

Velkommen til Demenskonferansen 2020

Konferansen arrangeres på Scandic Lillehammer hotell 10. og 11. februar 2020 og tema for årets konferanse er: Bo hjemme med demens.

18.11.2019

Nytt tilskudd til allmennleger i spesialisering (ALIS) – kort frist

Helsedirektoratet lyser ut nytt tilskudd på 30 millioner kr. til rekruttering av allmennleger i spesialisering. Fristen er allerede 25.11.2019.

06.11.2019

Fylkesmannen starter tilsynssak etter alvorlig hendelse

Fylkesmannen i Innlandet starter tilsynssak mot flere helsetjenester etter det angivelige drapsforsøket i Ringebu 30. oktober, der en person ble angrepet i Ringebu sentrum.

30.10.2019

Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng

En spennende fagdag i etikk for alle ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark

18.10.2019

Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin

Sykehjemslegens rolle og funksjon

30.09.2019

Har du lyst på et verv i Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet?

Det er fem kontrollkomisjoner i Innlandet. Det er nå ledige verv i fire av disse; Gjøvik, Toten Hadeland og Valdres, Reinsvoll, Gudbrandsdalen og Sanderud. Det er ledige verv i alle disse.

23.09.2019

Velferdsutfordringer i Innlandet – vi kan gjøre noe med det

Barn og unge får ikke den hjelpen de trenger, 8-9000 barn og unge blir utsatt for vold eller overgrep i hjemmene i våre kommuner. Har det blitt så vanskelig å gripe inn at vi lar være?  

19.09.2019

Endelig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor. Tilsynsrapportene er nå ferdige.

18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

09.09.2019

Rusforum Innlandet 2019

En møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet

09.09.2019

Matgledekorpset Innlandet inviterer til inspirasjonsdager

Matgledekorpset inviterer matfagarbeidere, pleiere og ledelse fra alle kommuner i Innlandet til å delta på inspirasjonsdag!

09.09.2019

Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet?

Innlandsnettverket - arbeid mot negativ sosial kontroll, inviterer til dagsseminar. Seminaret streames.

23.08.2019

Dialogmøter Leve hele livet

For informasjon, mobilisering og støtte for gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre som favner bredt og berører mange samfunnsområder

29.07.2019

Blågrønnalge i Mjøsa – ta forholdsregler

Blågrønnalger (cyanobakterie) finns nå i Mjøsa. Bakterien finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli synlige oppblomstringer av disse bakteriene i elver og innsjøer. Badende bør ta forholdsregler.

29.07.2019

Harepest i Innlandet – unngå smitte

Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika.

11.06.2019

Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

07.06.2019

Smittevernkonferansen 2019

Hepatitt C kan vi nå behandle. Tuberkulosespredningen har vi i Norge tatt grepet på, men MRSA og sesongs influensa ser ut til å «ta oss på sengen» hele tiden

22.05.2019

Nettverkssamling for ledere og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fylkesmanen er opptatt av å legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling, dialog og kompetanseheving som et ledd i å utvikle gode tjenester i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

09.05.2019

Ber kommunene om hjelp

Skoleferien nærmer seg. For noen unge innebærer det en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller frihetsberøvelse.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel