Kongens fortjenstmedalje tildelt Kjell Rudolf Voldheim

Medaljen ble delt ut av virkesomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Sel lørdag 29. juni.

Kjell Rudolf Voldheim har helt siden 1970-tallet, i jobbsammenheng, men for det meste på ideell basis, sikret dokumentasjon om sentrale deler av kulturarven og samfunnsutviklingen i Nord-Gudbrandsdalen. Verdien av debbe innsatsen er verdsatt både lokalt og i internasjonale fagmiljøer.

Ditt engasjement har ligget betydelig over det normale, og din livsinnsats kan stå som eksempel for andre.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Kjell Rudolf Voldheim skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!, sa Blakstad i sin tale.

Talen finner du til høyre på siden

Kontaktpersonar