Medaljar og ordenar

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Fylkesmannen i fylket der kandidaten bur.

Vis meir


14.08.2020

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Faukstad

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Jørundgaard i Sel fredag 14. august.

14.04.2020

Sverre Halbakken, Elverum tildelt Kongens fortjenstmedalje pr. telefon

I disse tider må man improvisere og i dag delte fylkesmann Knut Storberget ut en Kongens fortjenstmedalje pr. telefon. Sverre Halbakken pakket ut medaljen da han fikk telefon fra fylkesmannen og de hadde en trivelig prat.

29.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Kjell Rudolf Voldheim

Medaljen ble delt ut av virkesomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Sel lørdag 29. juni.

30.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grøsland, Vågå

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med en tilstelning på Vågå hotel, søndag 30. juni.

21.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per-Øivind Sandberg

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med Kirsten Flagstad festivalens utendørskonsert på Stortorget i Hamar, fredag 21. juni

29.05.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Petter Aamo, Dalsbygda

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilsteldning 1. juni 2019.

14.03.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per Sandvik, Gjøvik

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen torsdag 14. mars i forbindelse med en tilstelning på Sandvik sin 80 års dag

21.01.2019

Ivar Ringen, Lillehammer tildelt Kongens fortjenstmedalje

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Scanic Lillehammer Hotell, mandag 21. januar.