Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


14.08.2020

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Faukstad

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Jørundgaard i Sel fredag 14. august.

23.07.2020

Fylkesmannen skal foreslå nemndsmedlemmer til UNE (Utlendingsnemnda)

Justis- og Beredskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å foreslå nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Interesserte oppfordres til å melde seg.

15.07.2020

Butikker i Tangen sentrum får ikke ha søndagsåpent

Et typisk turiststed er definert som mindre steder hvor salget i perioder i hovedsak skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller disse vilkårene.  

17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.

04.06.2020

Regional støtte til Innlandsuniversitetet

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn - Innsending av årsmelding og regnskap for 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd skal sende årlige regnskap og årsmelding. Fristen var i år forlenget til 15. mai, men det kan søkes Fylkesmannen om å få ytterligere utsatt frist. 

15.05.2020

Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen

Vet du om en arbeidsplass som er en god kandidat til Mangfoldsprisen 2020? Alle kan komme med forslag og fristen for å sende inn ditt forslag er 24. mai.

30.04.2020

Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som ikke kan norsk.

26.03.2020

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

17.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

16.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

21.02.2020

Kong Harald fyller 83 år i dag

Vi gratulerer med dagen !

15.02.2020

-Anne Cath Vestly – også en samfunnspåvirker!

Lørdag 15. februar 2020 var det 100 år siden forfatterinnen Anne Cath Vestly ble født. Det ble markert på Rena, der hun ble født. Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen deltok og snakket blant annet om Anne Cath som samfunnspåvirker.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

15.01.2020

Optimistiske kommuner vil drive Innlandet fremover

«4 år til neste valg – grip mulighetene» var utfordringen da Fylkesmannen samlet ordførere og rådmenn i Innlandet. Kommunetoppene vil bruke optimisme som drivkraft.

27.11.2019

Fylkesmannen har etablert barne- og ungdomspanel.

Rimelig kollektivtransport. Tydelig klimapolitikk. Informasjon om barnevernet og stemmerett for 16-åringer.

11.11.2019

«Innlandet på tvers» i bokform

Fram mot jul vil Fylkesmannen i Innlandet sende ut boka «Innlandet på tvers» til en rekke folk i Innlandet. Boka viser hvilket godt arbeid som gjøres i kommunene, og har dessuten fagartikler og et historisk perspektiv på Innlandet.

13.10.2019

Dere trenger Norge og Norge trenger dere

Dette var et av budskapene til fylkesmann Knut Storberget til 74 nye statsborgere som feiret norskt statsborgerskap i Terningen Arena lørdag 12. oktober. 

10.10.2019

300 kommer på Statsborgerseremoni på Elverum

Så er det igjen fest for nye statsborgere i Terningen arena på Elverum. Lørdag 12. oktober møtes  74 nye statsborgere sammen med over 220 «medbrakte» gjester til fest. Dette er den 14. statsborgerseremonien i rekken i Hedmark.

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Barne- og familiedepartementet har besluttet at tros- og livssynssamfunn som ikke har krevd tilskudd for 2019 innen fristen som var 1. mars skal få mulighet til å fremme krav om tilskudd for 2019. Ny frist er 13. september 2019.

30.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grøsland, Vågå

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med en tilstelning på Vågå hotel, søndag 30. juni.

29.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Kjell Rudolf Voldheim

Medaljen ble delt ut av virkesomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Sel lørdag 29. juni.

21.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per-Øivind Sandberg

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med Kirsten Flagstad festivalens utendørskonsert på Stortorget i Hamar, fredag 21. juni

14.04.2019

67 nye statsborgere feiret

Stedet var Gjøvik fjellhall og totalt var det ca 280 personer, inklusiv de 67 hovedgjestene som var med på festen. Årets nye statsborgere var fordelt på 21 land  og er nå fordelt på 15 kommuner i Oppland. 

26.03.2019

Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

20.03.2019

Prinsesse Märtha Louise deltar på Ridderrennet 2019

Prinsesse Märtha Louise deltar i Ridderrennet på Beiotstølen lørdag 30. mars. Ridderrennet arrangeres for 56. gang og er avslutningsarrangementet på Ridderuka som er verdens største i sitt slag.

26.02.2019

Frist for å sette frem krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars

Søknader fra tros- og livssynssamfunn som er registrert i Hedmark og Oppland skal sendes Fylkesmannen i Innlandet. Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontaktpersonar