Tid for eigenkontroll av gjødsellager

Gjødselport
Gjødselport (Foto: Fylkesmannen i Vestland)

Regelmessig tilsyn av gjødsellager og teknisk utstyr vil redusere risiko for uhell og forureining.

Ein stor del av driftsbygningane blei bygd for 30-50 år sidan, og av og til skjer det større og mindre utslepp frå gjødsellager. Årsaka kan vere svikt i eldre gjødselportar, tappekranar og andre konstruksjonar som er særleg utsette i eit aggressivt miljø.

Sommaren er tida for tomme gjødsellager og rett tidspunkt for kontroll. Her er lista opp ein del viktige sjekkpunkt for årlege kontrollar.

Gjødsellager betong:

 • Sjekk om synleg lekkasje frå gjødsellager
 • Sjekk inspeksjonskum til drenering rundt gjødsellageret
 • Sjekk betongen i berande konstruksjonar, at den ikkje er forvitra og armeringa er synleg
 • Sjekk opplegg for gjødselrister og spalt
 • Ved vedlikehald i innvendig i gjødsellager må det nyttast fagfolk med spesialutstyr (gassfare)

Gjødselkum betongelement:

 • Sjekk om synleg lekkasje
 • Sjekk inspeksjonskum til drenering rundt gjødselkum
 • Sjekk om riss og forvitring i samanføying mellom betongelement
 • Sjekk om armering er synleg
 • Sjekk om korrosjon på eventuelt utvendige strekkband/vire

Gjødselkum stål:

 • Sjekk om synleg lekkasje
 • Sjekk om skade på innvendig pvc-duk
 • Sjekk om korrosjon på utvendig stålplater og søyler
 • Sjekk om korrosjon på boltar i plateskøytar
 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar for stålsøyler til tresvill
 • Sjekk om ròteskader på tresvill

Gjødselport:

 • Sjekk om korrosjon og sprekker på metallkonstruksjon i gjødselport
 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar
 • Skift gummilist og finèrplate i gjødselport ved behov

Tappekran:

 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar for tappekran
 • Sjekk om korrosjon på rør
 • Sjekk om korrosjon og funksjon på tappekran
 • Ver merksam på frostskader i kran