Dialogmøte Voss-Hardanger

21. mai 2019 gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Eidfjord, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Vaksdal og Voss.

Her finn du presentasjonane frå møtet, etter kvart som dei er godkjende.