Dialogmøte Sunnhordland

12. juni gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio og Tysnes.

Her finn du presentasjonane frå møte, etter kvart som dei er godkjende.

Presentasjonar frå møtet