Fylkesmannen held opent

Grunna Korona-viruset har vi ein periode hatt stengde kontor. Det er no mogleg å møte saksbehandlarane etter avtale. All drift hos oss blir ivaretatt og alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.

16.04.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
24.07.2020

Omsorgsprisen 2020

Fylkesmannen sin Omsorgspris er utdelt kvart år frå 2007. Prisen er no knytt til Omsorg 2020 og kvalitetsreforma for eldre « Leve hele livet».

20.07.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i de pågående koronasituasjonen.

20.07.2020

Tilskudd til aktivitestilbud og besøksvert

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.  

16.07.2020

Utviklinga i kommuneøkonomien for 2019

Fylkesmannen har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2019 i Møre og Romsdal. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

15.07.2020

Gjødsling av skog i Møre og Romsdal

I regi av Allskog vert det no gjødsla skog med helikopter i Molde, Gjemnes og Surnadal kommunar. Til saman skal rundt 7 000 daa gjødslast. Dette er mest eldre granskog som skal avverkast om rundt 10 år. Skoggjødsling er eit vinn/vinn tiltak for skognæring og klima.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel