Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 22.09.2017

  Høgsterett besøker Møre og Romsdal

  Høgsterett besøker kvart år eit av landets fylker. I år kjem dei til Møre og Romsdal. Forrige gong Møre og Romsdal fikk besøk av Høgsterett var i 2001.

  [ Les meir ]

 • 21.09.2017

  Ei heil veke med økologisk mat og landbruk

  Fire temadagar pluss familiehelg: Neste veke går Økouka i Møre og Romsdal av stabelen på Tingvoll. Her er det spennande tema for landbruks- og matinteresserte i alle aldersgrupper.

  [ Les meir ]

 • 20.09.2017

  Åpent informasjonsmøte om fiskesperra i Driva

  Tid: kl. 18:00-20:00
  Stad: Støgu i 2. etasje på Sunndal kulturhus, Sunndalsøra

  [ Les meir ]

 • 18.09.2017

  Driftsutgifter per innbyggar i kommunane i Møre og Romsdal

  Dei meir folkerike kommunane i fylket, og kommunar som anten har eller har hatt lang fartstid i ROBEK, har til dels betydeleg lågare driftsutgifter per innbyggar enn dei mindre befolka kommunane. Til dømes er det berre 2 av dei 16 kommunane med høgast brutto driftsutgifter som har over 4000 innbyggarar.

  [ Les meir ]

 • 18.09.2017

  Ny utlysning tilskot kompetanse- og innovasjon 2017

  Kommunane kan no søkje på restmidlar knytt til tilskot kompetanse- og innovasjon 2017.

  [ Les meir ]

 • 06.09.2017

  Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til konferanse om planlegging i sjø og det marine kunnskapsgrunnlaget i Molde 14. – 15. november 2017.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar