Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 19.01.2018

  Lodve Solholm løftar fram tre tema i sitt siste år som fylkesmann

  Lodve Solholm går inn i sitt siste år som fylkesmann. Dette året er det særleg tre tema han er opptatt av å løfte fram: barnevernsvakt i alle kommunar, kortreist mat og forsøpling.

  [ Les meir ]

 • Illustrasjonsfoto. Innmarksbeite er ein viktig ressurs for landbruksnæringa
  19.01.2018

  Settefylkesmannen negativ til fritidsbustad i landbruksområde

  I si klagehandsaming presiserer settefylkesmannen at jordvern skal vektleggast meir enn før i dispensasjonssaker jfr. endring av pbl. § 19-2. Dei skriv også at kommunen må grunngje sine vedtak betre og i tråd med vilkåra i plan- og bygningslova.

  [ Les meir ]

 • 18.01.2018

  Nils M. Sæterbø er tilsett som ass. fylkeslege i Møre og Romsdal

  Sæterbø har jobbet som fastlege i mange år og er spesialist i allmennmedisin. Han har også bakgrunn som lege i spesialisering i indremedisin, rådgivende overlege i NAV og  universitetslektor i allmennmedisin tilknyttet NTNU.

  [ Les meir ]

 • Lasting av 60 tonns vogntog på Lerheim, Rauma. Med 60 tonn og 24 meter lang bil er det to lag (lengder med tømmer) på tilhengaren. Framleis er det plass til meir på bilen. Den er registrert for meir.
  18.01.2018

  700 turar med tømmervogntog spart!

  Stort fokus på fjerning av flaskehalsar, ved å skrive opp bruksklassa på mange kommunevegar og fylkes- og riksvegar har ført til sparte kostnader, mindre og tryggare trafikk og miljøgevinstar.

  [ Les meir ]

 • 18.01.2018

  Prosjektskjønn 2018

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer kommunane i fylket til å søke om støtte til innovasjons- og utviklingsarbeid.

  [ Les meir ]

 • 18.01.2018

  Kurs i andelslandbruk

  NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende


Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar