22.05.2019

Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av asfalt og betong i Fræna kommune

Sylte Maskin AS søker om løyve etter forureiningslova, til å ta imot og mellomlagre asfalt og betong i Fræna kommune på virksomheta sitt pukkverk på Ås Steinbrudd, drifta av Vitrans AS. 

20.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut til å delta på messa. Er di verksemd ei av dei?

16.05.2019

Nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging for perioden 2019 – 2023, vedtatt ved kongeleg resolusjon 14.05.2019

15.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjon 2020

Fylkesmannen visar til Prop. 113 S ( 2018-2019), Kommuneproposisjon 2020. lagt fram 14. mai 2019. Her følger ei kortfatta oversikt over dei viktigaste momenta i det økonomiske opplegget for kommunane for 2019 og 2020.

15.05.2019

Fylkesnytt nr 2/2019 frå Møre og Romsdal

Les om den høge hjortebestanden som utfordring for landbruksnæringa i fylket, aksjon for innsamling av mekanisk avfall for gjenvinning, Tine si rådgjeving retta mot mjølkeprodusentar om å tenkje langsiktig, og arrangementet MR mat ein arena der lokalmatnæringa møtes.

07.05.2019

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 2. gangs utlysning

Helsedirektoratet viser til tildelingsbrevets pkt. 3.1.3.2.6 "Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020".

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel