17.01.2019

Mykje matjord i fare for nedbygging i Møre og Romsdal

Det er stor aktivitet i arealplanlegginga rundt om i Møre og Romsdal, og ein del planlagte tiltak byr på interessekonflikter mellom bruk og vern. Fylkesmannen har myndigheit til å fremje motsegn til planer som bryt med viktige nasjonale interesser, blant anna bevaring av matjord. Her kjem ei oversikt over 6 kommuneplanar og vår landbruksfaglege vurdering av desse.


14.01.2019

Presentasjonar frå nyttårskonferansen

Nyttårskonferansen ein ny møteplass der leiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal samlast for å drøfte moglegheiter og utfordringar for fylket.


27.12.2018

Fungerande fylkesmann i Møre og Romsdal

Frå 01.01.2019 blir Rigmor Brøste fungerande fylkesmann i Møre og Romsdal. Lodve Solholm går av med pensjon 31.12.2018.


20.12.2018

Vergemålseininga vert stengt i romjula

Grunna nedetid i saksbehandlingssystemet, vil ikkje verjemålseininga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal kunne behandle søknader frå 21. desember til 2. januar.


17.12.2018

Endring i reglane om nydyrking

Regjeringen har 14.12. sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endring i jordloven § 11 andre ledd. Lovendring er nødvendig, for at det skal bli mogleg å innarbeide eit forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.


17.12.2018

Status erstatning for avlingssvikt i 2018

Tørkesommaren i 2018 førte til avlingssvikt for mange. Fylkesmannen har fått inn over 250 søknader om erstatning for klimabetinga avlingssvikt.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel