14.03.2020

Koronavirus (covid 19)

Fylkesmannen har jevnlige møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Fylkesberedskapsrådet og kommunene i forbindelse med koronaviruset.
01.07.2020

Vil ha mer ambisiøst jordvernmål

Det nasjonale jordvernmålet på omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord er nådd for tredje året på rad. Men fortsatt omdisponeres svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.

29.06.2020

Forskning om barn, unge og skolemåltid

Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt med prosjektene for å finne bærekraftige modeller for skolemåltid i Trøndelag. Siste møtet for sommeren fikk prosjektkommunene de første forskningsresultatene om barnas skolemat, og gode smittevernråd.

23.06.2020

Nye marine verneområder etablert

Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune ble i dag opprettet. I alt har regjeringen etablert ni nye verneområder i dag.

19.06.2020

Flere fellinger de siste årene

Fra og med 01. juni 2020 fikk Fylkesmannen i Trøndelag en betinget kvote for skadefelling fra Miljødirektoratet på brunbjørn. Denne gjelder frem til 15.oktober (unntatt binne med unge(r)).

08.06.2020

Sikrer lik praksis for unge med ruskontrakt

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som også skal bidra til et kompetanseløft for de som jobber med lokal og nasjonal ruspolitikk.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier