Koronavirus (covid 19)

Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag.
25.11.2020

Forlenger nasjonale tiltak mot korona

Regjeringen varsler at de forlenger de nasjonale tiltakene mot korona. Det betyr at vi må vente i tre uker før det eventuelt endres på de nasjonale smitteverntiltakene. Det kom frem på regjeringens pressekonferanse onsdag 25. november.

24.11.2020

Fortsett det gode arbeidet frem mot jul

Mandag ettermiddag møtte Frank Jenssen alle kommunedirektørene i Trøndelag. Bakteppet var håndteringen av Covid-19 pandemien frem mot jul. Bergen kommune var invitert for å orientere fra arbeidet med smitteutbruddet i byen.

19.11.2020

Til stor ulempe for reindrifta

Fylkesmannen har nå avgitt samlet uttalelse til snøscootertrasen – Gauldalsløypa - i Holtålen kommune.

19.11.2020

Antall bekymringsmeldinger øker kraftig

Barnevernet i Trøndelag mottar langt flere bekymringsmeldinger i år, sammenlignet med i fjor. Antall meldinger er økt med 35 prosent og antall meldinger med alvorlig innhold øker kraftig.

11.11.2020

Oppretter karantenehotell i Stjørdal

Nye innreiseregler gjør at det er behov for såkalte karantenehotell. For Trøndelag falt valget på Stjørdal kommune, og Scandic Hell ruster seg nå for å ta imot innreisende som skal i karantene. Politi, helsemyndigheter og kommunen samarbeider for sikker transport og håndtering av de som må i karantene.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier