Koronavirus (covid 19)

Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag.
25.09.2020

En gladsak for jordvernet - Ny høring av grønn strek i Trondheim

Trondheim har over tid vært blant de kommunene i landet som har omdisponert mest dyrka mark til andre formål. Det er derfor gledelig at kommunen nå tar grep og vektlegger jordvernet i større grad.

25.09.2020

En gladsak for jordvernet - Ny høring av grønn strek i Trondheim

Trondheim har over tid vært blant de kommunene i landet som har omdisponert mest dyrka mark til andre formål. Det er derfor gledelig at kommunen nå tar grep og vektlegger jordvernet i større grad.

22.09.2020

Kongeparet og Kronprinsen til Trondheim

Deres Majesteter Kongen, Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen 11. oktober 2020.

21.09.2020

Bli med på forskningslunsj

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til lunsj med forskere om kognisjon, helse og atferd. Hver dag i en uke får du en lunsjrett å tenke på her.

15.09.2020

Etablerer fagnettverk Matglede Fosen

Matgleden vokser i Trøndelag og nå opprettes et eget nettverk for ansatte ved institusjonskjøkken på Fosen. Hensikten er å inspirere hverandre, få til samarbeid og dele erfaringer fra egen arbeidshverdag. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier