Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. aug 20. aug Ny kunngjøring av tilskudd: tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
20. aug 20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
04. sep 04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen Skoler som tilbyr opplæring til voksne
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
20. aug 20. aug Ny kunngjøring av tilskudd: tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
20. aug 20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
04. sep 04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager