Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2020
02. mar 10 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Innspillskonferanse til FylkesROS for Oslo og Viken Høyres hus, Stortingsgaten 20, 0117 Oslo Møterom Nordengen
03. mar 10 Klima og miljøvernavdelingen Kurs i grunnforurensning Miljødirektoratet, Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo
05. mar - 06. mar 10 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet for PPT, kommuner og skoler som får tilsyn i 2020 Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsveien 5, 0167 Oslo
10. mar 11 Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer Nationaltheatret konferansesenter, Oslo
10. mar 11 Landbruksavdelingen Fagsamling tilskuddsordninger jordbruk, Nesbyen Nesbyen kommune, kommunestyresalen
12. mar 11 Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken Regionmøte i skognettverkene i Oslo og Viken: ØST Kommunehuset i Rakkestad
12. mar 11 Landbruksavdelingen Fagsamling tilskuddsordninger jordbruk, Moss våre lokaler i Moss, Vogts gt. 17
18. mar 12 Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken Regionmøte i skognettverkene i Oslo og Viken: VEST Kommunehuset i Modum, Vikersund
19. mar 12 Fylkesmannen i Oslo og Viken Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud Pers Hotell, Gol
21. mar 12 Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene i Innlandet, Oslo & Viken og Vestfold & Telemark Konferanse for Inn på tunet-tilbydere Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen
25. mar 13 Fylkesmannen i Oslo og Viken Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Østfold og Folloregionen Thon Hotel Ski
april 2020
15. apr 16 Fylkesmannen i Oslo og Viken Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest Scandic Ambassadeur, Drammen
20. apr - 21. apr 17 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Workshop for øvelse Sellafield 2020 Sundvolden Hotel
29. apr 18 Fylkesmannen i Oslo og Viken Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo Thon Hotel Arena, Lillestrøm
mai 2020
19. mai - 20. mai 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier Sundvolden hotell
oktober 2020
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling friskoler og utenlandsskoler Sted ikke bestemt
november 2020
25. nov - 26. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier Bristol hotell, Oslo
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
02. mar Innspillskonferanse til FylkesROS for Oslo og Viken
03. mar Kurs i grunnforurensning
05. mar - 06. mar Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet for PPT, kommuner og skoler som får tilsyn i 2020
10. mar Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer
10. mar Fagsamling tilskuddsordninger jordbruk, Nesbyen
12. mar Regionmøte i skognettverkene i Oslo og Viken: ØST
12. mar Fagsamling tilskuddsordninger jordbruk, Moss
18. mar Regionmøte i skognettverkene i Oslo og Viken: VEST
19. mar Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud
21. mar Konferanse for Inn på tunet-tilbydere
25. mar Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Østfold og Folloregionen
15. apr Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest
20. apr - 21. apr Workshop for øvelse Sellafield 2020
29. apr Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo
19. mai - 20. mai Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier
08. okt Samling friskoler og utenlandsskoler
25. nov - 26. nov Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier