Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2019
14. okt - 15. okt 42 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski) Thon Hotel Ski
15. okt - 16. okt 42 Helseavdelingen Kurs i Motiverende Intervju (MI) Quality Hotel Tønsberg
21. okt 43 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning 21. oktober 2019 Scandic Ambassadeur Drammen
24. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Når statistikken skal forbedres! SMIA Flerbrukshus, Drøbak
29. okt - 06. nov 44 - 45 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-leger Drammen/Ski
30. okt - 31. okt 44 Klima- og miljøvernavdelingen Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Sandefjord, Vestfold
november 2019
04. nov - 05. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Videregående kurs i økonomisk rådgivning Voksenåsen, Ullveien 4, 0791 Oslo
07. nov 45 Borg bispedømmeråd i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken, KS i Østfold og Akershus, Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Østfold, og Fredrikstad kommune. Å leve et helt liv - hele livet Thon hotell Ski
11. nov - 12. nov 46 Fagavdelingene - Fylkesmannen Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken 2019 Sundvolden Hotel
12. nov - 13. nov 46 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling for offentlige skoleeiere Sundvolden Hotell
12. nov - 13. nov 46 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2019 Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
13. nov 46 Klima- og miljøvernavdelingen Møte om bekjempelse av fremmede plantearter Kunnskapssenteret, Sandvika
19. nov 47 Helseavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet Vær Smart! - kurs i klimatilpasning Miljødirektoratets lokaler i Oslo
desember 2019
05. des 49 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet Vær smart! - kurs i klimatilpasning Tyrifjord Hotell, Vikersund
09. des - 10. des 50 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer Quality hotel Sarpsborg
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
14. okt - 15. okt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski)
15. okt - 16. okt Kurs i Motiverende Intervju (MI)
21. okt Basiskurs i økonomisk rådgivning 21. oktober 2019
24. okt Når statistikken skal forbedres!
29. okt - 06. nov Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-leger
30. okt - 31. okt Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark
04. nov - 05. nov Videregående kurs i økonomisk rådgivning
07. nov Å leve et helt liv - hele livet
11. nov - 12. nov Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken 2019
12. nov - 13. nov Samling for offentlige skoleeiere
12. nov - 13. nov Kommunesamling for landbruk 2019
13. nov Møte om bekjempelse av fremmede plantearter
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. nov Vær Smart! - kurs i klimatilpasning
05. des Vær smart! - kurs i klimatilpasning
09. des - 10. des Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer
31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019