Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir

Telefontid mandag, onsdag og fredag fra kl. 1000-1400

Telefonnummere til saksbehandlere:

22 00 35 85 Hafeez Ahmed
22 00 35 81 Gerd Buschmann
22 00 36 23 Torill Persilengen 
22 00 35 76 Åshild Moi
69 24 70 95 Anne-Lene Eggesvik
69 24 71 05 Marianne Nielsen
22 00 36 42 Pernille Rønne Husebye
22 00 35 93 Sabaun Ehsas

Søk separasjon og skilsmisse her