Folk og samfunn

Som innbyggjar vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


09.12.2019

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

19.11.2019

Vedrørende utbetaling av statstilskudd for 2019

Utbetaling til trossamfunn vil skje fortløpende når vi har mottatt de endelige listene fra Brønnøysundregisteret.

18.11.2019

Nettverk for barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Ny utlysning om etablering av nettverk.    

18.11.2019

Statstilskudd til Jehovas vitner

Fylkesmannen har vurdert at trossamfunnet bør få statsstøtte.

18.11.2019

BASIS - Nytt e-læringsprogram i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre

Gjennom e-læringsprogrammet BASIS skal det bli lettere å hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet!

06.11.2019

Vi har invitert til statsborgerseremoni søndag 17. november i Oslo Konserthus

Nye norske statsborgere fra Oslo og kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud er invitert til seremoni fra kl. 1400 til ca. kl. 1630.

29.08.2019

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som krever tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, må fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnummer.

20.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

11.06.2019

Vi har invitert til statsborgerseremoni lørdag 15. juni i Oslo Konserthus

Nye norske statsborgere fra Oslo og kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud er invitert til seremoni fra kl. 1400 til ca. kl. 1630

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel