Hedmarksskogen er miljøregistrert

Skogeiere må ha registrert miljøverdier for å kunne hogge i skogen. I Hedmark er nå «omløpet» av miljøregistreringer i skog tilnærmet fullført.

Alle skogeiere/skogeiendommer i Hedmark har i perioden 2001-2013 hatt tilbud om skogbruksplan med miljøregistreringer, eller kun miljøregistreringer.

2012 var et toppår for levering av nye skogbruksplaner med miljøregistreinger. I 2013 ble det kun fullført og avsluttet en enkelttakst. I områder med eldre skogbruksplaner og miljøregistreringer, er interessen for nye planer allikevel stor. Over 80 prosent av skogeierne vil ha ny plan viser nye planprosjekter som er startet opp. En faktor som bidrar til høy interesse, er muligheten til å få planene på mobil, nettbrett og PC. Enklere ajourhold og økt varighet på planene spiller også inn. Volumnøyaktigheten de nye lasertakstene gir, sprer seg i skogbruksplanutvalgene og forventningene om gode resultater er høy. Ajourføring og komplettering av de tidligere miljøregistreringene (MiS) er en viktig del av nye planprosjekter.

Kontaktpersonar