Russen tar ansvar i Innlandet

-Jeg er imponert over hvordan det store flertallet av russ tar ansvar, deltar på dugnaden og oppviser stor kreativitet i den vanskelige situasjonen vi nå er i, sier fylkesmann i Innlandet Knut Storberget.

Russefeiringen er nå i gang over hele landet. På en pressebrief fredag ettermiddag med fylkesmann Knut Storberget deltok Hannah Bostad, russepresident ved Raufoss videregående skole, og Karianne Sunde, russepresident ved Lillehammer videregående skole avd. sør, sammen med Ane Bræin Aas fra politiet i Innlandet.

En annerledes russefeiring

Russepresidentene ved de to videregående skolene fortalte at russestyrene er opptatt av å informere sine medruss om smittevernråd og andre råd fra myndighetene. Raufoss-russen har gjort om 87 russeknuter slik at de er korona-vennlige og innenfor smittevernreglene. Aktivitetene som russestyret legger opp til på Lillehammer, tilpasses også til mindre lag på inntil fem personer. Når russegruppene skal være mindre og avstanden mellom folk større, var russepresidentene opptatt av at russen må ta ekstra godt vare på hverandre og tenke på andre.

Russen roste også den kontakten og samarbeidet de har med politiet. De fortalte at mange medruss hadde møtt politiet og opplevde politiet som hyggelige og hjelpsomme. Politiet er ute blant ungdommene og er synlige, og presidentene understreket at det er politiet som må løse opp i store forsamlinger hvis det forekommer.

Fra politiets side er det stor forståelse for at mange er skuffet over at russefeiringen ikke blir som planlagt. Politiet oppfatter russen som ansvarsbevisste og at de lager en feiring innenfor de rammene som er. Politiet vil ha god dialog med russen, informerer via sine sosiale medier og vil bidra til at russen får en trygg og god feiring.

Smitten vil ta seg opp igjen

På pressebriefen orienterte fylkeslege Harald Vallgårda om fakta og scenarier framover for korona-viruset.

Han poengterte at selv om viruset nå er isolert, er det ikke borte. Prognosene fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det fortsatt vil bli bølger av smitte, og at det tyngste trøkket ligger foran oss (Notat fra FHI).

Han viste til at hittil er ca. 7300 bekreftet smittet i Norge totalt, og i Innlandet er det bekreftet i hele perioden 419 smittede. Vallgårda viste fram en figur som viser smittespredning i ulike scenarier. Den røde kurven viser utviklingen dersom én person i snitt smitter 1,15 andre. Den blå kurven viser dersom dette tallet øker til 1,5. Flere vil bli smittet framover, men rask spredning over et kort tidsintervall vil medføre en enorm belastning på helsetjenestene. Det kan derfor ikke understrekes tydelig nok at smitteverntiltakene vil fortsette.

Andre tema som ble tatt opp på pressebriefen var gjenåpning av barnehager og skoler, kommuneøkonomi, skoleskyss og situasjonen i hyttekommunene.

Video fra pressebriefen