Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som ikke kan norsk.

Tirsdag inviterte Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune til dialogmøte med religiøse ledere og innvandrerorganisasjoner. Fra deltagerne som var med fra hele Innlandet, kom det frem hvordan de har tatt tak, jobbet med informasjon til egne miljøet og tilpasset ritualer og aktiviteter for å unngå smitte. Over 20 deltagere var med på Skypemøtet, som startet med at fylkesmann Knut Storberget gav ros til miljøene for tilpasningene som han hadde observert før møtet.

Roste kreativitet

-Jeg ser med glede på den kreativitet som mange har utvist, for å kunne ha trygg kontakt, sa Storberget. Fylkesmannen har ansvar for å samordne ulike statlige etater og miljøer i sin region gjennom kriser, og han ønsket et slik møte for å ha dialog og gi en mulighet til å komme med innspill til myndighetene for lederne som var invitert. Han understreket at smittevern er et felles ansvar mellom ulike kulturer.

Inviterte beredskapssjef til innvandrer-råd

Mahdi Hassan Mouhoumed fortalte at det internasjonale rådet på Tynset har invitert kommunens ledelse av krisestaben til internasjonalt råd for å fortelle hvordan det jobbes og gi informasjon. Han uttrykte bekymring for sosiale og økonomiske forhold nå som mange mennesker ikke kommer tilbake til arbeidsplassen sin, også i innvandrermiljøene.

Han fortalte at i Nord-Østerdalen er det et felles råd der politi, kommune, næringsliv, NAV og det internasjonale rådet møtes og drøfter utfordringene som er nå, og gav dette som et tips til andre på møtet. Hassan sa ellers at han var kjempeimponert over Folkehelseinstituttet og jobben de gjør for å oversette smitteinformasjon til mange språk, tekste videoer og tilrettelegge alt de gjør.

Bruker sosiale medier når moskeen er stengt

Sharif Muhtar fra Muslimsk kultursenter på Lillehammer fortalte at de stengte moskeen den 17. mars, og at det har vært utfordrende å få lagt om praksisen, men at det nå fungerer fint. De oppretta en gruppe der folk kan følge med via mobiltelefonen – på en meldingsplattform som heter WhatsApp, der de sender informasjon på ulike språk. Deretter er det kontakter i nettverket som oversetter og sender videre til sine ulike språkgrupper. - Noen har utfordring på språk, og derfor må vi gjøre det enkelt, sier Muhktar. Nå er det ramadan, men alle bønner er avlyst og folk har fått råd om hvordan de skal gjøre disse ritualene hjemme.

Islamsk senter på Gjøvik har også avlyst aktiviteter. I tillegg har de hjulpet til med praktiske ting der noen familier har trengt hjelp. I tillegg har de vært viktige for nye familier i landet som har bedt om hjelp med å forstå det som blir meldt i mediene og tolke ulike signaler som kan virke forvirrende.

Også i innvandrerorganisasjonene og de religiøse miljøene kom det frem at det har vært en bratt læringskurve på digitale plattformer, slik det også har vært hos både fylkesmannen og fylkesordføreren.

50-60 nasjonaliteter i Mariakirken

Pastor Reidar Voith fortalte at Mariakirken er en menighet på omtrent 2500 personer, som samler 50-60 nasjonaliteter og særlig mange polakker.

De har besøk av 200-250 til messe hver søndag, men siden 12. mars har all aktivitet vært nedstengt.

Vi har også hatt en bratt læringskurve på å bruke nettet. Og for første gang på 671 år har vi ikke kunne møttes til å feire påskehøytiden, og det er en veldig spesiell situasjon, sa Voith. Han tror at de som har det vanskelig, får det vanskeligere nå i koronasituasjonen. Pågangen på sognekontoret forteller at det er mange som har store spørsmål om hvordan veien skal bli videre, sa han. Han argumenterte for en oppmykning i gudstjenestereglene og håpet inderlig på en viss gjenåpning i disse reglene i nærmeste fremtid, siden det nå er åpnet for at flere samles på andre arenaer, f eks butikker.

Fylkeslegen gav sjukdomsbildet

Fylkeslege Harald Vallgårda orienterte om at rundt 430 personer er bekrefta smittet i Innlandet, med 7 personer innlagt på sjukehus og 7 døde totalt i Innlandet. Han la vekt på at siden få har vært smitta, er det veldig mange som kan bli smitta fremover. En kontrollert spredning vil ta lang tid, og dermed tar det også lang tid før vi blir immune. En vaksine kan ligge et år fram i tid. Han fortalte at som er sikkert, er at det kommer en ny bølge av smitte, kanskje i løpet av sommeren.

Fylkeskommunen følger opp innvandrermiljøene

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen la vekt på at det er godt å ha slike møtepunkt. - Vi er alle berørte, vi står sammen, sa Hagen – som også er opptatt av at de som hadde det vanskelig fra før, får det enda vanskeligere nå. Han fortalte om oppgavene som Innlandet fylkeskommune har ellers, og om oppfølgingen overfor innvandrermiljøene. IFK har sendt ut informasjon og brukt kontaktlister som de har fått blant annet fra flyktningetjenesten i kommunene for å nå ut bredt. Hagen fortalte at staten nå bevilger 10 millioner som det kan søkes om, for den som kan vil bidra til å få ut koronainformasjon på flere språk.

Flere møter

Assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen noterte seg flere innspill som vil bli tatt med videre, sa han – blant annet om gjenåpningsregler for trossamfunn. Han takket også for innspillet fra Tynset om å ha tettere kontakt om koronasituasjonen mellom innvandrermiljøer og kommunene, og vil ta med det til kommunemøtene som holdes omtrent ukentlig.

Jon Arne Johansen Harby fra Hamar bispedømme informerte om at de har et pågående religionsdialogprosjekt, og gjerne vil bidra til å jobbe videre sammen med de andre på møtet.

Med tanke på de positive meldingene som kom i møtet om å ha slik dialog, sa Storberget at målet er å fortsette med dette arbeidet og møtes ansikt til ansikt etter hvert. Det kan det også være aktuelt å invitere med andre aktører, f eks NAV.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersonar