Invitasjon til grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk grunnopplæring i sosialtjenesteloven, nivå «Ny i Nav».

 

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk grunnopplæring i sosialtjenesteloven, nivå «Ny i Nav».

Målgruppe for opplæringen er alle ansatte i Nav. Samlingen er primært for nyansatte, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på. Ved stor pågang, vil vi prioritere deltakere.

Tema i grunnopplæringen er

  • Lovens formål
  • De fem individuelle tjenestene
  • Refleksjon/case/svar på spørsmål og problemstillinger

Datoer:

25.05.20, 04.06.20 og 10.06.20 (man deltar på alle). Se mer informasjon i tabellen nedenfor.

Som følge av korona-situasjonen, vil opplæringen foregå elektronisk på følgende måte:

Fylkesmannen publiserer opplæringsvideoer på våre nettsider på gitte datoer. Dere får en frist for å sende inn spørsmål og problemstillinger knyttet til disse. Deretter samler vi alle deltakerne i Teams-møte, hvor vi snakker litt mer om de aktuelle temaene, og her ønsker vi dialog med dere. Vi går gjennom spørsmål, problemstillinger og case. Det vil også bli Kahoot (spørsmål med svaralternativer som dere svarer på via mobilen). Som følge av det, kan det være lurt å laste ned Kahoot-appen på mobilen før opplæringen.

Vi gjennomfører 3 bolker, og deltakerne deltar på alle 3:

 

Dato for Teams-møte

Innhold

Frist for å sende spørsmål til oss

25.05.20 kl. 09:00-12:00

Videoer klare: 18.05.20

Foilene legges ut sammen med videoene (gjelder alle samlinger)

* Overblikk over sosialtjenesteloven

* Introduksjon/formålsparagrafene i Nav

* Utlendingers rett (sotjl § 2)

* Oppholds-kommunens ansvar (sotjl § 3)

* Opplysning, råd og veiledning (sotjl § 17)

20.05.20 kl. 15:00

04.06.20 kl. 09:00-12:00

Videoer klare: 25.05.20

*Økonomisk stønad (sotjl §§ 18 og 19)

*Vilkår (sotjl. § 20/20a)

28.05.20 kl. 15:00

10.06.20 kl. 09:00-12:00

Videoer klare: 02.06.20

*Midlertidig bolig (sotjl § 27)

*Individuell plan (sotjl § 28)

*Kvalifiserings-programmet (KVP, § 29) *Tema barn

05.06.20 kl. 15:00

 

Påmeldingsfrist: 15.05.20

Påmeldingsskjema finner du nederst på siden. Vær nøye med at e-post-adresse blir riktig, da invitasjonen til Teams-møtet er avhengig av riktig adresse. Siden vi har begrenset antall plasser, er påmeldingen bindende. Eventuelt avbud må meldes på e-post til fmoprim@fylkesmannen.no så raskt som mulig, slik at andre deltakere kan få plassen.

Læringsmål for dagene:

Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrift og rundskriv, slik at brukerne sine behov for tjenester blir avdekket og gitt i samsvar med loven.

Nyttige dokumenter til forberedelse:

  • Rundskriv 35/12 til sosialtjenesteloven (navet eller google). Det forutsettes at alle i forkant av Teams-møtene har tittet litt på rundskrivets oppbygging.
  • Veileder til § 17 «Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning» (navet eller google)

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis. Påmeldte vil få konkret informasjon om forberedelse til hver Teams-bolk gjennom e-post-invitasjon til møtene.

Eventuelle spørsmål/avklaringen kan rettes til Randi-Irene Midthaugen på fmoprim@fylkesmannen.no.

Vi planlegger å sette opp en tilsvarende opplæring til høsten.  

Velkommen til grunnopplæring i sosialtjenesteloven!