Invitasjon til elektronisk opplæring i tjenesten opplysning, råd og veiledning

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk opplæring i sosialtjenesteloven § 17 – Tjenesten «opplysning, råd og veiledning»

Målgruppe for opplæringen: Alle ansatte i Nav, både statlige og kommunalt ansatt.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til opplæring i sosialtjenesteloven § 17 – Tjenesten «opplysning, råd og veiledning»

Målgruppe for opplæringen: Alle ansatte i Nav, både statlige og kommunalt ansatt.

Dato: 28.05.20 kl. 09.15-11.30.  

Som følge av korona-situasjonen, vil opplæringen foregå elektronisk på følgende måte:

Fylkesmannen publiserer den 18.05.20 opplæringsvideo om tjenesten på denne siden. Dersom dere har noen spørsmål og problemstillinger etter å ha sett videoen, kan dere sende disse inn i forkant av opplæringen. Frist for innsending av spørsmål og problemstillinger er 20.05.20.

Deretter samler vi alle deltakerne i Teams-møte den 28.05, hvor vi informerer mer om tjenesten. Her ønsker vi dialog med dere, primært via det dere har sendt inn på forhånd, men også underveis ved bruk av chaten. Vi går gjennom spørsmål, problemstillinger og case. Det vil også bli Kahoot (spørsmål med svaralternativer som dere svarer på via mobilen). Som følge av det, kan det være lurt å laste ned Kahoot-appen på mobilen før opplæringen.

 

Dato for Teams-møte

Innhold

Frist for å sende spørsmål til oss

28.05.20 kl. 09:15-11:30

Videoen er klar: 18.05.20

Foilene legges ut sammen med videoen

* Opplysning, råd og veiledning (sotjl § 17)

20.05.20 kl. 15:00

Sendes på e-post til fmopuaa@fylkesmannen.no med kopi til fmoprim@fylkesmannen.no.

 

 

 

Påmeldingsfrist: 15.05.20

Påmelding på nederst på denne siden. Vær nøye med at e-post-adresse blir riktig, da invitasjonen til Teams-møtet er avhengig av riktig adresse. Eventuelt avbud meldes på e-post til fmopuaa@fylkesmannen.no .

Læringsmål for dagene:

Økt kunnskap om tjenesten «opplysning, råd og veiledning», slik at brukerne sine behov for tjenester blir avdekket og gitt i samsvar med loven og forskrift

Nyttige dokumenter til forberedelse:

  • Rundskriv 35/12 til sosialtjenesteloven (navet eller google). Det forutsettes at alle i forkant av Teams-møtene har tittet litt på rundskrivets oppbygging.
  • Veileder til § 17 «Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning» (navet eller google)

 

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis. Påmeldte vil få konkret informasjon om forberedelse til teamsopplæringen.

Eventuelle spørsmål/avklaringen kan rettes til Unn Aasterud på fmopuaa@fylkesmannen.no.

 

Velkommen til opplæring i sosialtjenesteloven § 17!