Rammeplan for barnehage - Webinar

Webinarer fra Utdanningsdirektoratet til støtte og inspirasjon i arbeidet med implementering av rammeplan for barnehagen.

Webinarene skal fungere som inspirasjon og støtte i arbeidet med implementeringen av den nye rammeplanen, samt gi et grunnlag for videre refleksjon.

Det første webinaret omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet. Webinaret er med Kjell Åge Gottvassli, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

Det andre webinaret handler om livsmestring og helse og er ved Ingrid Lund som er professor ved Universitetet i Agder.

Det tredje webinaret handler om implementering gjennom samskaping. Foreleser er Eirik J Irgens, professor ved NTNU.

Det fjerde webinaret er ved Veslemøy Rydland, professor ved institutt for mangfold. Tittelen for webinaret er språklig mangfold.