Fakta og tall

Statistikken er laga i Excel, for det meste på kommunenivå. For best mulig funksjonalitet anbefales en nyere versjon av programmet.

Tallgrunnlaget for statistikken kommer for det meste fra Landbruksdirektoratet. Noen tall er også hentet fra SSB sin Statistikkbank.

SSB har eget oppsett med Kommunefakta, med noen tall for landbruket. Jordbrukstellingene 1907 – 1999 ligger også på SSB.

SSB har også en fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

Landbruksdirektoratet har gått over til nye systemer, og har foreløpig ei delt løsning på kommunetalla:  Tall etter 2017 og Historiske tall inntil 2017

Difi sitt nettsted data.norge.no har åpne offentlige data fra søknad om produksjonstilskudd og leveransetall på enkeltbruksnivå

NIBIO har flere sett med kart og tall. Arealbarometeret viser hvordan arealene brukes med både tekst, illustrasjoner, tabeller og grafer. Arealressursstatistikken viser talla som kan trekkes ut fra kartdataene i AR5 og AR50.

GisLink er Fylkesmannen i Trøndelag sin kartløsning.

Kilden er NIBO sin hovedkartløsning.