Høring -midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim


Høyringsfrist 05. november 2020 23:59

Høring av søknad om midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim

Retura TRV AS har søkt om midlertidig tillatelse til kverning av impregnert trevirke. 

Fylkesmannen har utarbeidet forslag til endrede vilkår for sorteringsanlegget. Det foreslår en årlig ramme på 5000 m3, rammen gjelder til 31.10.2020. Det foreslås en ramme for mellomlagring av impregnert trevirke på 500 m3.

Kverning av impregnert trevirke er behandling av farlig avfall og Fylkesmannen har fått saksbehandlingen delegert fra Miljødirektoratet.

Gjeldende tillatelse kan sees på www.norskeutslipp.no