Frist Veke Høyring
august 2020
17. aug 34 Høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon
20. aug 34 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs Ulsberg-Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommune
21. aug 34 Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Gjetøy bru – Frøya kommune
21. aug 34 Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune
23. aug 34 Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug 34 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
23. aug 34 Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS
30. aug 35 Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger
30. aug 35 Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune
30. aug 35 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune
september 2020
05. sep 36 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune
06. sep 36 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune
06. sep 36 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune
Frist Høyring
august 2020
17. aug Høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon
20. aug Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs Ulsberg-Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommune
21. aug Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Gjetøy bru – Frøya kommune
21. aug Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune
23. aug Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
23. aug Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS
30. aug Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger
30. aug Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune
30. aug Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune
september 2020
05. sep Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune
06. sep Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune
06. sep Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune