Frist Veke Høyring
desember 2019
20. des 51 Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune
januar 2020
08. jan 2 Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune
10. jan 2 Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune
13. jan 3 Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune
15. jan 3 Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS
15. jan 3 Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS
februar 2020
01. feb 5 Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
mars 2020
01. mar 9 Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar 9 Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat
Frist Høyring
desember 2019
20. des Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune
januar 2020
08. jan Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune
10. jan Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune
13. jan Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune
15. jan Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS
15. jan Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS
februar 2020
01. feb Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
mars 2020
01. mar Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat