Søknad om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune


Høyringsfrist 25. oktober 2020 23:59

Mowi Feed AS avd. Valsneset søker om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune.

 

 

Det søkes om å øke produksjonen til 390 000tonn i 2020 og opp til 450.000 tonn fra 2021.

Det søkes ikke om økte utslipp til vann og gjeldende krav til støy og lukt skal overholdes.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 25.10.20.