Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag som sammen står bak den nye veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

Veilederen ble lansert tidligere denne uken, og et praktisk verktøy for å hjelpe ansatte ved NAV-kontorene med å ivareta retten til økonomisk stønad. Den gjelder fra  23. mars 2020 og frem til 31. oktober 2020 - eller til Arbeids- og velferdsdirektoratet gir annen informasjon.

Nå har Fylkesmannen produsert en kort introduksjonsfilm om den nye veilederen. Filmen er på rundt 12 minutter og vil være nyttig for saksbehandlere i NAV som nå skal fatte vedtak om økonomisk stønad etter den nye veilederen.