Midlar til landbruksutvikling i Vestland

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlane (UTM) skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av tradisjonelt og økologisk landbruk og utvikling av andre landbruksbaserte næringar, som gardsmat, reiseliv og Inn på Tunet (IPT).

Fylkesmannen i Vestland lyser ut utgreiing- og tilretteleggingstiltak innan landbruk og landbruksbaserte næringar for 2019, med søknadsfrist 1. april.
Normalt vil det koma ein restrunde til hausten.

Meir informasjon i nettartikkelen:
Søknad om midlar til landbruksutvikling i Vestland

Søknadsfrist:
01.04.2019 00:00:00
Målgruppe:
Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket, einskildbruk og bedrifter
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket, men einskildbruk og bedrifter kan også søke tiltak av ålmenn nytte for næringa