Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. apr 01. apr Midlar til landbruksutvikling i Vestland Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket, einskildbruk og bedrifter
01. apr 01. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2019 Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane
26. apr 26. apr Symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Hordaland og Sogn og Fjordane.
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpende Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
Søknadsfrist Tittel
01. apr 01. apr Midlar til landbruksutvikling i Vestland
01. apr 01. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2019
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
26. apr 26. apr Symjeopplæring i barnehagen
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpende Tilskot til utsiktsrydding