Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. jun 15. jun Smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse Tilsette som arbeider i dei kommunale tenestene rus og psykisk helse.
15. jun 15. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
15. jun 15. jun Smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse
15. jun 15. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta