Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene Kommunale barneverntenester
22. nov 22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme Målgruppa er ungdommar mellom 12-16 år
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
Søknadsfrist Tittel
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
01. nov 01. nov Tilskot til nye utviklingsprosjekt i barneverntenestene
22. nov 22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa