Søknadsfrist Tittel Målgruppe
22. nov 22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme Målgruppa er ungdommar mellom 12-16 år
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
Søknadsfrist Tittel
22. nov 22. nov Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme
29. nov 29. nov Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa