Nasjonale tilretteleggingsmidlar til landbruket

Organisasjonar og institusjonar kan søkje Landbruksdirektoratet om tilskot til nasjonale eller fylkesoverskridande tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving med mål om auka verdiskaping i landbruket.

For 2020 er det om lag 6 millionar kroner til disposisjon for nye prosjekt med oppstart i 2020.

Søknadsfristen er 1. juni.

Du kan lese meir om tilskotsordninga hos Landbruksdirektoratet.