Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

"Du skal itte trø i graset"

Velkomen ut i naturen, men møt innmark og beitemark med respekt.  Skjæråsen sitt dikt er stadig like aktuelt. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.06.2020

Mange finn vegen til natur og vakre naturlandskap i sommarhalvåret. Dette er bra både for kropp og sjel. Vi vil minna deg på nokre få reglar for ferdsel:

  • Bruk etablerte stiar og gå gjennom grindene. Lat att grinda og lat gjerda stå like fine.
  • Gå ikkje over dyrka mark når graset har begynt å vekse 
  • Nyt gjerne synet av dyr på beite, men ikkje forstyrr dei
  • Parker bilen der det er parkeringsplassar slik at bonden kjem fram med traktor og andre gardsmaskiner

Nyt sommaren og naturen!