Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Meir tre i landbruksbygg

Dato:
8. september 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Zoom-arrangement
Arrangør:
Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS
Målgruppe:
Næringsutviklarar, investeringsrådgjevarar, sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, rådgjevarar i Norsk landbruksrådgiving, reknskapsbyrå, bønder og andre interesserte.

Den moderne bonden skal i dag drive meir effektivt enn nokon gang før. Dette vil mellom anna seie å minimere klimautsleppa frå matproduksjonen – gjennom klimaklokskap. Når landbruksbygg skal reisast, rehabiliterast, fornyast og tilpassast, er klimaklokskap heilt avgjerande.

Publisert 01.09.2020

Webinaret vert arrangert for rådgjevarar og næringsutviklarar, og er særleg retta mot sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, Norsk landbruksrådgiving og reknskapsbyrå. Bønder og andre interesserte er sjølvsagt hjarteleg velkomne. Kva slags råd får bonden frå det offentlege i prosessen fram til nytt bygg? 

Over heile landet finn vi etter kvart mange prosjekt som satsar på meir variert bruk av tre i landbruksbygg. Tal sagbruk og leverandørarar retta mot landbruksbygg har auka. I dag får bonden tilbod om mange ulike byggtypar, med stor variasjon i storleik og fasong. 

Likevel - kanskje bonden ikkje må byggje heilt nytt? Kanskje byggemateriala er å finne rett bak låven?  

Bonden forventar ferdigtenkte og leveringsklare løysingar. Det føreset at produsentane samarbeider meir og betre i framtida. Velkomen til fagleg påfyll! Sjå programmet under.  

meld deg på! 

Program:

 

Føredragsholdar 

Velkomen 
Tredrivarane i fylka 

Kristin Vedum og Dirk Kohlmann 

Norsk Landbruksrådgiving  
Frå rådgjeving til ferdig bygg - gode argument for å velje meir trebaserte løysingar i driftsbygningar 

Per Olav Skjølberg 

Felleskjøpet 

Frå pilot- til standardbygg – kvifor er landbruksbygg med utstrekt bruk av tre framleis for dei spesielt interesserte når fordelane er så opplagde?  

Karl Arne Leivestad 

Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge gjev tilskot til trebyggeri – korleis og når kjem ein i kontakt med IN?  

Elin Akre Tellum 

Kystskogbruket 
Korleis konverterar ein landbruksbygg til klimasmart fleirbruksdrift?  

Kristin Støren Wigum 

Riska sag 
Korleis kan leverandørar samarbeide betre når bonden ynskjer totalentreprise? 

Mikal Nordby 

 

Kaffehentepause 

 

Innveno 

Sirkulær økonomi i landbruksbygg - tankar og idear for den klimakloke bonden. 

Magne Løfaldli 

BondeAsbjørn Hagene på Bjørgeberget 
Et nytt fjøs er bygd. Kva er erfaringar frå prosessen før, under – etter fjøsbygginga? 

Kristin Vedum 

Spørsmål 

 

Avslutning 

Kristin og Dirk 

 

 

Dato:
8. september 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Zoom-arrangement
Arrangør:
Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS
Målgruppe:
Næringsutviklarar, investeringsrådgjevarar, sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, rådgjevarar i Norsk landbruksrådgiving, reknskapsbyrå, bønder og andre interesserte.

Kontaktpersoner