Meir tre i landbruksbygg

Dato:
8. september 2020 09:00 - 10:45
Sted:
Zoom-arrangement
Arrangør:
Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS
Målgruppe:
Næringsutviklarar, investeringsrådgjevarar, sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, rådgjevarar i Norsk landbruksrådgiving, reknskapsbyrå, bønder og andre interesserte.
Asbjørn Hagene på Bjørgeberget samdrift i Ringsaker kommune. Fjøset for 50 årskyr vart bygd nytt i krysslimt tre og limtre i 2011.
Asbjørn Hagene på Bjørgeberget samdrift i Ringsaker kommune. Fjøset for 50 årskyr vart bygd nytt i krysslimt tre og limtre i 2011. (Foto: Kristin Vedum, Silva Consult)

Den moderne bonden skal i dag drive meir effektivt enn nokon gang før. Dette vil mellom anna seie å minimere klimautsleppa frå matproduksjonen – gjennom klimaklokskap. Når landbruksbygg skal reisast, rehabiliterast, fornyast og tilpassast, er klimaklokskap heilt avgjerande.

Webinaret vert arrangert for rådgjevarar og næringsutviklarar, og er særleg retta mot sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, Norsk landbruksrådgiving og reknskapsbyrå. Bønder og andre interesserte er sjølvsagt hjarteleg velkomne. Kva slags råd får bonden frå det offentlege i prosessen fram til nytt bygg? 

Over heile landet finn vi etter kvart mange prosjekt som satsar på meir variert bruk av tre i landbruksbygg. Tal sagbruk og leverandørarar retta mot landbruksbygg har auka. I dag får bonden tilbod om mange ulike byggtypar, med stor variasjon i storleik og fasong. 

Likevel - kanskje bonden ikkje må byggje heilt nytt? Kanskje byggemateriala er å finne rett bak låven?  

Bonden forventar ferdigtenkte og leveringsklare løysingar. Det føresett at produsentane samarbeider meir og betre i framtida. Velkomen til fagleg påfyll etter sommarpausen.  

Føredragshaldarane kjem frå Innovasjon Norge, Innveno AS, Kystskogbruket og Riska sag, og programmet er framleis under arbeid. Vi oppdaterer dette fortløpande i sommar. Sett av tidspunktet og meld deg på! 

Legg til i egen kalender
Dato:
8. september 2020 09:00 - 10:45
Sted:
Zoom-arrangement
Arrangør:
Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS
Målgruppe:
Næringsutviklarar, investeringsrådgjevarar, sakshandsamarar i kommunane, i Innovasjon Norge, rådgjevarar i Norsk landbruksrådgiving, reknskapsbyrå, bønder og andre interesserte.

Kontaktpersoner