Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2019
23. sep - 25. sep 39 Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Vestland Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta Scandic Bergen City
25. sep - 26. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Fagdagar om sosialtenestelova Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
oktober 2019
02. okt 40 Fylkesmannen Første grupperettleiing for legar i spesialisering Leikanger fjordhotell
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019 Leikanger fjordhotell
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland Clarion Bergen Airport, Flesland.
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap Park Hotel Vossevangen, Voss
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Vestland, Myldring AS Beit - ein optimistisk konferanse om klima, landbruk, fjøs, teknologi og slikt Myrkdalen, Voss
29. okt 44 Fylkesmannen i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
november 2019
07. nov 45 Fylkesmann i Vestland, Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet. Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Mimes brønn, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
23. sep - 25. sep Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta
25. sep - 26. sep Fagdagar om sosialtenestelova
02. okt Første grupperettleiing for legar i spesialisering
02. okt - 03. okt Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane
03. okt - 04. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019
16. okt - 17. okt Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland
16. okt - 17. okt Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap
17. okt - 18. okt Beit - ein optimistisk konferanse om klima, landbruk, fjøs, teknologi og slikt
29. okt Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
07. nov Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet