Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
24. jan 4 Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal Fagdag for skuleleiarar og PPT Sogndal, Sogndal vidaregåande skule - "Foss-salen"
februar 2019
06. feb - 07. feb 6 Fylkesmannen i Vestland, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge  Miljøseminar for akvakultur Quality hotell, Florø
07. feb 6 Fylkesmannen i Vestland Nettverk økonomisk rådgjeving 7. februar 2019 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
12. feb 7 Fylkesmannen v/Bente Cecilie Foss og styringsgruppen for kommunene Fellessamling i læringsnettverket for barneverntenestene i Hordaland 12.februar 2019 Skatt Vest, Nonnesetergaten 4, Bergen
14. feb - 15. feb 7 Fylkesmannen v/ Linda Svori Andre grupperettleiing 2018 Gloppen hotell
april 2019
03. apr - 04. apr 14 Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samhandlingskonferansen 2019 Skei i Jølster
23. apr - 25. apr 17 Fylkesmannen med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality Hotel Sogndal)
mai 2019
08. mai - 09. mai 19 Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav Sjumilsstegkonferansen 2019 Loen, Hotel Alexandra
juni 2019
04. jun 23 Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal Fagsamling for sensorar i grunnskulen Bergen, Bergen, Radisson Blu Royal Hotel
17. jun 25 Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal Fellessensur for grunnskulen Bergen, Storetveit skule
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. jan Fagdag for skuleleiarar og PPT
06. feb - 07. feb Miljøseminar for akvakultur
07. feb Nettverk økonomisk rådgjeving 7. februar 2019
12. feb Fellessamling i læringsnettverket for barneverntenestene i Hordaland 12.februar 2019
14. feb - 15. feb Andre grupperettleiing 2018
03. apr - 04. apr Samhandlingskonferansen 2019
23. apr - 25. apr Nasjonal klimaomstillingskonferanse
08. mai - 09. mai Sjumilsstegkonferansen 2019
04. jun Fagsamling for sensorar i grunnskulen
17. jun Fellessensur for grunnskulen