Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2020
09. mar - 10. mar 11 Helse Førde og Fylkesmannen Kurs i akuttmedisin for helsepersonell Førde sentralsjukehus
09. mar - 10. mar 11 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Akuttmedisinkurs for LIS1-legar Nordhordaland legevakt Nordhordaland legevakt, Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
10. mar - 11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland og verneområdeforvaltninga Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre Kviknes hotell, Balestrand
10. mar 11 Helse Førde Kveldskurs i nødnett Auditoriet ved Førde sentralsjuekhus
11. mar - 12. mar 11 Helse Førde og Fylkesmannen Akuttmedisinkurs for LIS1 legar Førde sentralsjukehus
11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
19. mar 12 Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Bikuben kurs- og konferansesenter
31. mar - 01. apr 14 Torleiv Skage, Landbruksavdelinga Fagsamling skog 2020 Fjordslottet, 5283 Fotlandsvåg, Osterøy
april 2020
15. apr 16 Fylkesmannen Første grupperettleiing våren 2020 Leikanger fjordhotell
16. apr - 17. apr 16 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid våren 2020 Leikanger fjordhotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
09. mar - 10. mar Kurs i akuttmedisin for helsepersonell
09. mar - 10. mar Akuttmedisinkurs for LIS1-legar Nordhordaland legevakt
10. mar - 11. mar Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre
10. mar Kveldskurs i nødnett
11. mar - 12. mar Akuttmedisinkurs for LIS1 legar
11. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
19. mar Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
31. mar - 01. apr Fagsamling skog 2020
15. apr Første grupperettleiing våren 2020
16. apr - 17. apr Kurs i offentleg helsearbeid våren 2020