Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juli 2020
06. jul 28 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
august 2020
25. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming Nettmøte - lenke vert sendt til deltakarane
september 2020
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Digitalt - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Clarion Bergen Airport Hotel, Flesland
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Thon hotell, Skei i Jølster
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt
02. sep - 03. sep 36 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020 Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Scandic Ørnen hotell, Bergen
07. sep - 08. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Førde
08. sep 37 Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS Meir tre i landbruksbygg Zoom-arrangement
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
06. jul Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
25. aug Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming
01. sep Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
01. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
02. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
02. sep - 03. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020
03. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
07. sep - 08. sep Kurs i akuttmedisin
08. sep Meir tre i landbruksbygg