Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Nordfjordeid

Dato:
15. september 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støttepparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar
Påmeldingsfrist:
15.08.2020 23:59:00

Fagdagen vil handle om aldersvenleg samfunnsplanlegging, korleis løysingane i Leve heile livet-reforma kan utformast i planverk og korleis jobbe på tvers i kommunen. Samlinga blir gjennomført digitalt. 

Påmelde deltakarar får informasjon om digital samling tilsendt.

Vi inviterer til fire regionale fagdagar -  på Nordfjordeid, i Sogndal, i Bergen og på Stord. Alle kommunar har fått invitasjon tilsendt, og påmelding skjer via e-post.

Vi ber følgjande kommunane melde seg på fagdagen på Nordfjordeid:
Stad, Kinn, Bremanger, Gloppen, Stryn, Sunnfjord, Askvoll.

Les meir og sjå program her. 

Dato:
15. september 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støttepparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar
Påmeldingsfrist:
15.08.2020 23:59:00