Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjon for 2021

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneopplegget for 2021 vart lagt fram 12. mai.

I vedlagt brev gir Fylkesmannen eit oversyn over hovudpunkta i framlegget. 
Ta kontakt med oss ved spørsmål til innhaldet i brevet.