Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneopplegget for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 vart lagt fram 14. mai.

I vedlagt brev gir Fylkesmannen eit oversyn over hovudpunkta i framlegget.