Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


14.09.2018

Spennende prosjektlederstilling lyst ut hos Fylkesmannen i Hedmark

Ledig stilling i prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk» med søknadsfrist 5.oktober.


10.09.2018

Landbruks- og matministeren til Trøndelag

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september. 


05.09.2018

Økologisk aktivitetsuke - Økouka 2018

Økouka Trøndelag 2018 er høstens mulighet til å bli med på ulike arrangement som setter økologisk mat i fokus, for inspirasjon og matnyttig læring.


04.09.2018

Kåring av årets økobonde 2018 i Trøndelag

Hvem fortjener heder?


24.08.2018

Kulturlandskapsprisen 2018

Kandidater til kulturlandskapsprisen skal sendes inn til Fylkesmannen innen 25. september.


30.07.2018

Varierende vekst i Trøndelag

Det er store variasjoner i veksten og avlingene i Trøndelag i år. Det går fram av en prognose som Fylkesmannens landbruksavdeling har sendt Landbruksdirektoratet.


30.07.2018

Vi bygger Trøndelag med mat

Trønderfrokost i Erkebispegården torsdag 2. august 2018 kl 0900-1030.


13.07.2018

Tørke, avlingsskadeerstatning og arealtilskot

Det meste av Trøndelag har fått for lite regn i sommar og mange får avlingsreduksjon. Kor stor reduksjonen blir varierer sjølvsagt etter kor mykje nedbør ein har fått, vekst, jordart og om ein har vatning eller ikkje. Dei som på grunn av tørken får redusert avlinga med 30 prosent eller meir, samanlikna med normalen, vil kunna få ei økonomisk erstatning gjennom ordninga «Klimabetinga skader i plante- og honningproduksjonen».


13.07.2018

Fagdag: Økologisk hvete fra jord til bord

En unik samling av vårhvetesorter testes under økologisk dyrking i Trøndelag. Målet er å finne sorter som egner seg under trønderske vekstforhold og som gir mel med ønsket kvalitet til håndverksbaking. Mandag 30. juli inviteres alle interesserte forbrukere og produsenter til en fagdag der vi får høre om dyrkingsegenskapene og bakeegenskapene til de ulike sortene. Fagdagen foregår både på Steinkjer (kl 10.00 – 13.00) og på Skjetlein (kl 16.00 – 20.30).


10.07.2018

Tørkeåret 2018

Tørken skaper problemer for landbruket i Trøndelag. Sjøl om fylket ikke er like hardt ramma som Østlandet øker nå tørkeproblemene i omfang også i Trøndelag.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel