Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


Pga. arbeid på server, viser kun redusert antal nyheter i en periode på våre nettsider
12.10.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.  

25.09.2020

En gladsak for jordvernet - Ny høring av grønn strek i Trondheim

Trondheim har over tid vært blant de kommunene i landet som har omdisponert mest dyrka mark til andre formål. Det er derfor gledelig at kommunen nå tar grep og vektlegger jordvernet i større grad.

23.09.2020

Samarbeid med Landbruksdirektoratet om rekruttering

Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag har hatt et samarbeid for å rekruttere en person med skogfaglig kompetanse. Hensikten med samarbeidet var å sikre den nye skogenheten i Landbruksdirektoratet riktig kompetanse.  Nå er prosjektet ferdig og har gitt gode resultat.

22.09.2020

Ekstra midler til ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i 2020

Trøndelag fikk denne uka 2,5 millioner kroner ekstra til midlertidig tilskudd til skogeierne for å opprettholde hogsten i 2020.

21.09.2020

Bygging av landbruksveger er underlagt byggherreforskriften

Fylkesmannen har fått bekreftet at man er underlagt byggherreforskrift under bygging av landbruksveger.

15.09.2020

Etablerer fagnettverk Matglede Fosen

Matgleden vokser i Trøndelag og nå opprettes et eget nettverk for ansatte ved institusjonskjøkken på Fosen. Hensikten er å inspirere hverandre, få til samarbeid og dele erfaringer fra egen arbeidshverdag. 

14.09.2020

Nok gras, men spennende kornhøst

De fleste er nå ferdige med grashøstinga og det ser ut til at stor andre- og tredjeslått retter opp mye av den dårlige førsteslåtten. For kornbøndene er det fortsatt spenning knytta til høsten. Mye etterrenning i kornet på grunn av tørken i juni gav grønne åkrer og mye seinere modninga enn normalt. Trøndelags kornbønder ønsker seg sol, varme og vind framover. For de andre kulturene våre ser det ut til at vi har normale avlinger.

06.09.2020

Årets økouke - programmet er klart!

ØKOUKA er en årlig nasjonal feiring av økologisk og biodynamisk landbruk. Fra 18.-27.september 2020 vil ØKOUKA Trøndelag smaksette regionen med ulike arrangementer av praktisk og teoretisk art, både for deg som gårdbruker og forbruker. Vi gleder oss til ei uke som bugner av aktiviteter, kurs, fagdager, og ikke minst deilig økologisk mat!   

21.08.2020

Trøndersk matfestival på sykehjem for første gang

Med lokalforankret meny og lokale råvarer har Trøndersk Matfestival inntatt nye arenaer under årets festivaldager. Åtte sykehjem på Fosen har tatt utfordringen og serverer heltrønderske måltider til sine beboere.

18.08.2020

Vekst og avling i Trøndelag

Etter ein tørr juni med mykje sviing har kornåkrane «friskna» til og er eit «lappeteppe» av modent korn, nyskote korn og ei salig blanding av desse. Sist vi hadde slike åkrar var i 1992. Den gong fekk vi det meste i hus, men det vart ei krevande tresking, med «slalåmtresking» der ein tok dei modnaste delane først og venta med dei seinaste.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel