Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


Pga. arbeid på server, viser kun redusert antal nyheter i en periode på våre nettsider
02.04.2020

Viktig informasjon om korona

På denne siden finner du fortløpende informasjon fra landbruksdirektøren i Trøndelag og hans medarbeidere om koronasituasjonen som er relevant for landbruket. Husk at du også finner relevant informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag på våre koronasider.

19.03.2020

Mer lempelig praktisering av søknadsfrist

Landbruksdirektoratet kom denne uken med nye retningslinjer for praktisering av dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd for årene 2017-2019. Dog med unntak av etterregistreringsfristen 10.1.2020.

04.03.2020

Opphever meldeplikt for hogst i kystgranskoglokaliteter

Fylkesmannen i Trøndelag finner ikke lenger behov for meldeplikt for hogst i kystgranskoglokaliteter, og har derfor opphevet den. Meldeplikten ble innført på midten av 90-tallet og omfattet over 100 områder i disse daværende kommunene:  Åfjord, Grong, Namsos, Rissa, Bjugn, Osen, Roan, Trondheim, Agdenes, Klæbu, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Flatanger, Leka, Nærøy, Snåsa, Leksvik og Høylandet.

03.03.2020

Oppdatert statistikk for skog og skogbruket i Trøndelag

Et utvalg av areal- og aktivitetsstatistikk for skogen og skogbruket i Trøndelag er nå sammenstilt. Her kan du gjøre oppslag på kommuner, regioner eller hele fylket.

04.02.2020

Samenes nasjonaldag i Trøndelag

Saemiej åålmegebiejjie/Samenes nasjonaldag feires rundt i hele Sapmi. For innbyggerne i Trøndelag er det mulighet til å delta på flere arrangement over hele fylket, i uka vi er inne i.

22.01.2020

Trønderske bedrifter på Internationale Grüne Woche 2020

Internationale Grüne Woche 2020 er i gang fra 18.januar. Også i år har trønderske bedrifter fått anledningen til å delta, denne gangen som en del av Fjell-Norge sin stand.   Fra Trøndelag stiller 5 bedrifter fra Oppdal – Smak av fjell. Det er med stolthet bedriftene står her på en vakker stand som representerer de beste verdiene Norge står for.

20.12.2019

Ambisiøse mål for fremtiden

Trøndersk landbruk har store ambisjoner for årene som kommer. Nå har faglagene i landbruket sammen med samvirkeforetakene og offentlig regionalt partnerskap samlet seg om visjonen «Smart og bærekraftig verdiskaping» fra mot 2030.

06.11.2019

Nedskalering av melkeproduksjonen i Trøndelag

Melkeproduksjonen skal reduseres med 7% i løpet av ett år.

06.11.2019

Sju besøk på sju uker

Det har vært en hektisk start for Matgledekorpset i Trøndelag. I løpet av sju uker har de valfartet hele Trøndelag for å inspirere og dele erfaringer med ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Målet er å skape gylne måltidsøyeblikk for eldre i institusjon.

21.10.2019

Priser delt ut

I dag ble Kulturlandskapsprisen og prisen til Årets økobonde delt ut. Det skjedde under "Landbrukskonferansen i Trøndelag" på Hell som Fylkesmannen står bak.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel