Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


13.05.2019

Stor interesse for skogsvegbygging

Fylkesmannen opplever rekordstor pågang om tilskudd til skogsveger.

26.04.2019

Landbruk21 har vært en drivkraft til økt innovasjon

Landbruk21 har gjennom tre prosjektår (2016-2018) høstet erfaringer med å bidra til å øke innovasjonskrafta i det trønderske jordbruket. Landbruksnæringa og det offentlige landbrukspartnerskapet har stått bak arbeidet. Fylkesmannen har konkret bidratt med arbeidsinnsats i innovasjonssatsinga, som en del av avdelingas utviklingsoppdrag. Prosjektet avsluttes i dagens form, men det arbeides med en videreføring av arbeidsformen gjennom et samspill mellom flere aktører. Evalueringen har vist at jordbruket i hele verdikjeden har behov for en regional kobler og initiativtaker for å få kraft i innovasjonsarbeidet.

26.04.2019

Landbruk21 har vært en drivkraft til økt innovasjon

Landbruk21 har gjennom tre prosjektår (2016-2018) høstet erfaringer med å bidra til å øke innovasjonskrafta i det trønderske jordbruket. Landbruksnæringa og det offentlige landbrukspartnerskapet har stått bak arbeidet. Fylkesmannen har konkret bidratt med arbeidsinnsats i innovasjonssatsinga, som en del av avdelingas utviklingsoppdrag. Prosjektet avsluttes i dagens form, men det arbeides med en videreføring av arbeidsformen gjennom et samspill mellom flere aktører. Evalueringen har vist at jordbruket i hele verdikjeden har behov for en regional kobler og initiativtaker for å få kraft i innovasjonsarbeidet.

01.04.2019

Mat- og landbruksministeren til matseminar for eldre

28. mai arrangerer Fylkesmannen i Trøndelag inspirasjonsdag om mat for eldre. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kommer til Trøndelag og åpner seminaret.

13.03.2019

Mat på Mære 2019 – med SMAK som hovedtema

Hvordan skal man «forstå» smak? Hvordan kan vi spore det tilbake til råvarenes opprinnelse, med den smaken og historien det enkelte produkt har?

11.03.2019

Slutt for foregangsfylke melk og kjøtt – men Trøndelag er best på økologisk

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt i Trøndelag ble starta i 2010, og har vart helt framt til 2019. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen, NLR Trøndelag, Tine, Trøndelag Fylkeskommunen, Økologisk Norge i Trøndelag og landbruksnæringa i fylket. NLR har hatt prosjektledelsen.

06.03.2019

Honnør til Fylkestinget i Trøndelag!

Fylkesmannen gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk, og som utarbeider en regional jordvernstrategi som en del av denne planen. Dette blir én av de første fylkes(del)planene i nye Trøndelag.  

28.02.2019

Michelin-stjerner til Trøndelag

Da Michelin guide Nordic 2019 delte ut stjerner til restaurantene Credo og Fagn i Trondheim stod jubelen i taket i hele landsdelen. På laget har restaurantene produsenter fra hele Trøndelag og ei superku fra Fannrem.

20.02.2019

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Produksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket.

18.02.2019

Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag er lagt på høring. Høringsfrist 1. april 2019 Høringsbrev og Forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag finn du vedlagt under Dokumenter.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel