Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
august 2019
15. aug - 20. des 33 - 51 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Bjerkreim kommune
15. aug - 31. des 33 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde Hjelmeland kommune
september 2019
09. sep - 13. sep 37 Helse, sosial og barnevernsavdelingen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning Sandnes kommune
oktober 2019
01. okt - 14. okt 40 - 42 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Karmøy kommune
15. okt - 31. des 42 - 53 Helse og sosial- og Utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet. Sola kommune
28. okt - 30. okt 44 Helse, sosial og barnevernsavdelingen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning Hå kommune
Dato Arrangement
august 2019
15. aug - 20. des Tilsyn med miljøretta helsevern
15. aug - 31. des Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde
september 2019
09. sep - 13. sep Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning
oktober 2019
01. okt - 14. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
15. okt - 31. des Meldeplikt til barnevernet.
28. okt - 30. okt Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning