Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
oktober 2019
01. okt - 03. des 40 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde Hjelmeland kommune
15. okt - 31. des 42 - 53 Helse og sosial- og Utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet. Sola kommune
28. okt - 30. okt 44 Helse, sosial og barnevernsavdelingen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning Hå kommune
november 2019
06. nov - 11. nov 45 - 46 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Time kommune
januar 2020
01. jan - 31. des 1 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde Gjesdal kommune
Dato Arrangement
oktober 2019
01. okt - 03. des Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde
15. okt - 31. des Meldeplikt til barnevernet.
28. okt - 30. okt Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning
november 2019
06. nov - 11. nov Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
januar 2020
01. jan - 31. des Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde