Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
oktober 2019
29. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Eigersund kommune
november 2019
06. nov - 11. nov 45 - 46 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Time kommune
januar 2020
01. jan - 31. des 1 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde Gjesdal kommune
Dato Arrangement
oktober 2019
29. okt - 31. okt Tilsyn med miljøretta helsevern
november 2019
06. nov - 11. nov Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
januar 2020
01. jan - 31. des Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde