Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
januar 2020
01. jan - 31. des 1 - 53 Utdanningsavdelinga Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Gjesdal kommune Gjesdal kommune
Dato Arrangement
01. jan - 31. des Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Gjesdal kommune