Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
desember 2018
19. des 51 Utdanningsavdelingen Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune Karmøy
april 2019
01. apr - 12. nov 14 - 46 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des 31 - 49 Utdanningsavdelinga Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Miljøvernavdelinga Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar Bokn, Karmøy, Lund og Sauda
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Klepp kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Eigersund kommune
15. aug - 15. des 33 - 50 Utdanningsavdelinga Elevane sitt utbyte av opplæringa (Rogaland Fylkeskommune) Rogaland Fylkeskommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Bjerkreim kommune
oktober 2019
01. okt - 14. okt 40 - 42 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Karmøy kommune
Dato Arrangement
desember 2018
19. des Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune
april 2019
01. apr - 12. nov Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn med miljøretta helsevern
15. aug - 15. des Elevane sitt utbyte av opplæringa (Rogaland Fylkeskommune)
15. aug - 20. des Tilsyn med miljøretta helsevern
oktober 2019
01. okt - 14. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap