Løyve til arbeid i sjø ved Dalaåna og Nordåna kraftverk i Forsand

Småkraft Utbygging AS er etter forureningslova gitt løyve til mellombels utslepp av anleggsvatn i sjø. Det er gitt avslag på dumping av massar i Lysefjorden.

Sjå vedtaket i dokumentlenka.