Løyve til arbeid i sjø Sande og Nesvik i Hjelmeland kommune

Statens vegvesen er gitt løyve til arbeid i sjø ved utviding av ferjekaiene på Sande og i Nesvik i Hjelmeland kommune.

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenkene til denne nettsaka.