Næringsutvikling


21.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut som deltakarar til messa. Er di verksemd ei av dei?

16.05.2019

Nytt servicebygg ved Borestranda opna

Parkeringsplassen på Bore strand er oppgradert, og i denne veka blei det opna eit nytt bygg med toalett og dusj som toler vêr og vind.

15.05.2019

Når dei overordna strategiane verkar

I Rogaland har vi i over 13 år vore tru mot nokre hovudstrategiar for bruken av dei regionale midlane til investering og bedriftsutvikling i landbruket, IBU-midlane. Vi meiner det er ein av årsakene til at distriktsjordbruket framleis står for 40 prosent av verdiskapinga i Rogalands-jordbruket.  

14.05.2019

Mat for eldre er meir enn godt

Målet med kvalitetsreforma "Leve hele livet" er eit meir aldersvenleg Noreg, og i det ligg det blant anna å motivere til matglede og betre matomsorg.

10.05.2019

Ho utfordrar det kjende

Astrid Brommeland er næringsutviklar hos Fylkesmannen og jobbar til dagleg i Suldal kommune. Bondevennen har laga ein innsiktsfull reportasje om Astrid og hennar etablerarar.

10.05.2019

Stor interesse for "Mat og eldre"

Programmet er spekket med gode, faglege innlegg, og det er stas at statsrådane Olaug Bollestad og Sylvi Listhaug har meldt at dei kjem. Eit meir aldersvenleg Noreg er noko som begge to er særs oppteken av.  

07.05.2019

Optimistar på Indre Evja i Sokndal

Gunvor og Gaute Urdal frå Indre Evja i Sokndal driv med mangesysleri, og har gjort ein stor innsats for å bygga opp driftsgrunnlaget basert på ressursane på garden. Større optimistar skal du leite lenge etter.

18.03.2019

Landbruket sin heiderspris til Anita Øvregård

Landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2018 blei i dag delt ut til bonde Anita Øvregård frå Vindafjord. 

18.03.2019

Stor verdiskaping i landbruket i Rogaland!

At landbruket i Rogaland er ei av dei viktigaste næringane i fylket blir stadfesta i ny rapport, og held posisjonen sett i høve til andre næringar. Samla verdiskaping frå jordbruk, skogbruk, tilleggsnæring og den landbruksbaserte industrien som er avhengig av landbruket var 6,3 milliardar kr i 2017.

12.03.2019

Invitasjon; MAD-konferansen

Forbrukarane vil ha meir lokalprodusert mat. På konferansen 29. april på Moi vil du få lære meir om kundefokus og salskanalar.  

Fleire nyhende