Næringsutvikling


09.09.2019

Interessante salskanalar for frukt og grønt

Fylkesmannen si Landbruksavdeling har vore på studietur til Sør Tyskland, der mellom anna frukt- og grønsaksprodusentar vart vitja. Desse hadde interessante, og for oss nye salskanalar.

16.08.2019

Ønsker du betre tilgang til matmarknaden? Bli merkebrukar!

Det handlar kort og godt om å få fram den unike smaken i produkta og å skilje seg ut.

16.08.2019

Pakketurar skal få fleire til å bruke tid på Jæren

Reiselivsaktørar har gått saman og laga ferdig reiserute for el-syklar frå Sola til Eigersund. Den første testturen er nå gjennomført.

07.08.2019

Kven skal få heidersprisen for 2019?

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket, fortrinnsvis aktive bønder som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente.

10.07.2019

Jærbonde tar øko-sats

Olav Røysland har mange jern i elden. Siste skot på den grøne stammen er øko-bær. Nå midt i juli bognar det med raude jordbær, og mot slutten av månaden kjem bringebæra for fullt.

08.07.2019

Pelsdyrbonde – når det røyner på

Bondenæringa og kommunar på Jæren har laga ein informasjonsbrosjyre om kor pelsdyrbønder kan søke hjelp når behovet melder seg. 

05.07.2019

Kven fortener å vinne Bedriftsutviklingsprisen i Rogaland?

Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbruket og bygdene sine ressursar? Går du heilt til topps og vinn den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen 2019, kan du stikke av med ein samla pengepremie på 300 000 kroner.

05.07.2019

Mjølka har ein enorm verdi for Rogaland

Basert på svært gode gras- og beiteforhold blir mjølka produsert i nær heile fylket. Dei produktive kyrne bidrar med 3000 kr pr innbyggar i fylket i verdiskaping – berre på bondeleddet.

02.07.2019

Kurs i jus og siderproduksjon

Interessa for norsk sider er aukande. Matinteresserte turistar ønskjer fleire matopplevingar, og næringa treng norsk drikke med høg kvalitet. Nå inviterast det til kurs.

13.06.2019

Stor investeringsvilje i landbruket

Finnøy, Vindafjord og Bjerkreim toppar lista for mjølkefjøs og det er etterlengta auke i søknader om støtte til foredling og reiseliv.

Fleire nyhende