Næringsutvikling


20.02.2020

Kunsten å nytte eigen skog

I Vikebygd i Vindafjord finn vi eit godt døme på billig fjøs bygd i tre frå eigen gard.

10.02.2020

Inn på tunet løftet 2 – ny nasjonal satsing

Regjeringa fornyar satsinga på Inn på tunet. Over ein treårs periode vil dei bruke 12 millionar kroner på 3–4 pilotprosjekt på landsbasis. Dei aktuelle satsingsområda er demensomsorg, skule- og pedagogiske tilbod, samt psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening.

10.02.2020

Nå kan du søke om utviklingsmidlar i landbruket. Søknadsfrist 15.mars

Har du ein god prosjektidè som kan utvikle landbruket kan du søke Rogaland fylkeskommune om midlar. Ordninga har skifta namn til "Regionale Tilretteleggingsmidlar" (RT), og du må søke i Rogaland fylkeskommune sin portal Regionalforvaltning.no.

03.02.2020

MATSMIÅ – Fagdagar for lokal mat og drikke

Kjendiskokken Kjartan Skjelde og fleire andre kokkar vil inspirere og lære frå seg om foredling og bruk av norske råvarer. Matsmiå går av stabelen på Jåttå vgs 18.– 19. mars, og nå er programmet klart. Meld deg på!

22.01.2020

Fagdag "Stolt bonde med tru på framtida"

Måndag er det duka for ein fagdag utanom det vanlege i Tysværtunet på Haugalandet. I sentrum står omstilling, berekraft, innovasjon og teknologi i landbruket.

17.01.2020

Lokalprodusert sirup til Grüne Woche

Då Osckar Lie og Sigrud Marud Lauridsen overtok Lie gård for 5 år sidan, var det lite som tyda på at produkta frå denne garden skulle reise til verdas største matmesse i Berlin.

20.12.2019

Frivillig sal av mjølkekvote til staten opnar 2. januar

Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021. For å forhindre overproduksjon av kumjølk i Noreg, blir kvoteeigarar inviterte til å selje mjølkekvoter til staten.

04.12.2019

Fylkeskommunen overtar ansvaret for utviklingsmidlar i landbruket

Fylkesmannen sine utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket blir overført til fylkeskommunen frå og med 1. januar 2020.

20.11.2019

Nye roller i landbrukspartnarskapet

Regionreforma gir Rogaland fylkeskommune ansvaret for å forvalte regionale tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, og til å utforme oppdragsbrevet for dei bedriftsretta investeringsmidlane (IBU) som Innovasjon Norge forvaltar.

03.11.2019

Pioneren Olav Røysland frå Voll fekk Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019

Den innovative bonden foredlar husdyrgjødsel til biogass, og bioresten nyttar han til eigen produksjon av økologiske bær. Han er ein meister i å tenke nytt og har vore ein pilot for satsinga på biogass i Rogaland.

Fleire nyhende