Næringsutvikling


05.10.2018

Er du interessert i å vidareutvikle verksemda di ved hjelp av forsking?

Det blir gjennomført prosjektverkstader i Haugesund 29. oktober og i Stavanger 13. november. Her kan du lære om ulike ordningar og korleis du kan søke om forskingmidlar.


03.10.2018

Jordbruksoppgjeret blir investert i bygda

Kvart år blir det investert for godt over ein milliard i landbruksbygg og landbruksmaskinar i Rogaland. Talgrunnlaget er henta frå Tveit Rekneskap AS.


25.09.2018

Spekepølsekurs med Magnhild Dyrdal

13. oktober inviterer Suldal kommune og Astrid Brommeland i Bygdeutvikling til kurs med Magnhild Dyrdal. Kurset blir på Garaneset i Suldal.


13.09.2018

Omlegging til frittgåande verpehøns i aviarium går framover

Vel 100 000 fleire høner har gått frå miljøbur til aviarium det siste året. Nå er 50 % av tal verpehøns i Rogaland frittgåande, mot 40 % i 2016.


10.09.2018

Straks klart for Bondens Marked i Stavanger!

Bondens marked blir heldt 16. september som ein del av Miljøsøndag i Stavanger sentrum frå kl. 12-16.


06.09.2018

Landbruket på Haugalandet har potensiale for auka verdiskaping

Dette kom fram under eit mobiliseringsmøte i Aksdal 5. september. Møtet samla ei brei gruppe av aktørar som fekk høve til å kome med innspel til kva utviklingspotensiale som er innan landbruk og nye næringar på Haugalandet.


30.08.2018

Ny giv i matsatsinga gjennom Matregion Rogaland

Det er stor vilje i regionen til å satse, tenke nytt og samarbeide i verdikjeda for mat og drikke. Dette blir nå synleggjort under ei felles merkevare - Matregion Rogaland.


27.08.2018

«Grønn Frokost» markerte oppstart av ny satsing på trebruk i Rogaland

«Alle gode ting er tre» samla over 60 deltakarar onsdag 22. august på Statens hus, der tema var korleis vi kan auke bruken av tre i bygg og kvifor dette er viktig. I tillegg blei ei ny tresatsing i Rogaland presentert.


24.08.2018

Fruktsafari til Hjelmeland søndag 26.august

Dei siste åra har mange i Rogaland planta epler etter den nye metoden, tettare og fleire tre per dekar og med automatisk vatning og gjødsling. Søndag 26.august vert det fruktsafari til ein av dei nye dyrkarane i Hjelmeland for å sjå korleis dei har gjort det.


16.08.2018

Prioritering av mindre mjølkefjøs gir resultat!

I vårt oppdragsbrev til Innovasjon Norge i februar blir det særleg framheva at mjølkebruk med 15-30 kyr skal ha prioritet. Vi kan nå sjå at dette gir resultat.


Fleire nyhende