Kontaktpersonar

Informasjon om elektronisk søknad

Frå 2019 skal føretak som søkjer SMIL-tilskot eller dreneringstilskot levere søknaden elektronisk. Denne løysninga vil vere på plass 9. februar.

Viktige datoar for kommunane

1. juni: Frist for å melde inn behov for ekstra midlar.

1. september: Frist for å melde inn behov for SMIL-midlar for neste år, samt rapportere bruk av midlar.