Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


02.07.2018

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur 2018-19

Utdanningsdirektoratet har nå publisert rundskriv om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur i Kunnskapsløftet - Udir - 1 - 2018.


29.06.2018

Er det nok lærere på din skole?

Fra skolestart høsten 2018 gjelder lærernormen i grunnskolen. Her kan du finne ut hvordan det står til på din skole i skoleåret 2017/2018.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Ofoten

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Vesterålen

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Vefsn

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Lofoten

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Sør Helgeland

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


27.06.2018

Dialogkonferanse skole - Ytre Helgeland

Fylkesmannen inviterer skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte i skolene i regionen til dialogkonferanse. Tema for konferansen er analyse, kompetanseutvikling og skolemiljø.


19.06.2018

Fellessensuren i grunnskolen er ferdig

Fellessensuren for sentralt gitt eksamen i grunnskolen for fylkene Nordland, Troms og Finnmark er nå ferdig.


18.06.2018

Fortsatt ledige plasser på Den virtuelle matematikkskolen

Det er fortsatt ledige plasser på tilbudene til elever som trenger større utfordringer.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel