Møte i Samarbeidsrådet for Drivaregionen

Sperra sett motstrøms frå Vermøysida av elva
Sperra sett motstrøms frå Vermøysida av elva

Regjeringa har for inneverande år løyvd eigne midlar til oppstart av bygginga av fiskesperra i Driva.

Med dette er konkrete arbeidsoppgåver sett i gang og det inneber at Samarbeidsrådet for smitteregionen etter kvart vil få ei rekkje utfordringar og viktige funksjonar.

Det første ordinære arbeidsmøtet i Samarbeidsrådet vart halde på Sunndal rådhus 4. april 2014.

Linkar til presentasjonar og referat finn du til høgre under relaterte dokument