28.06.2017

Historisk felles kommunestyremøte for Eide og Fræna

Kommunestyra i Eide og Fræna var i dag 28. juni samla på Vonheim i Malmefjorden til eit historisk felles kommunestyremøte i det som skal bli Hustadvika kommune.

27.06.2017

Historisk felles kommunestyremøte i Volda og Hornindal

1. juni 2017 var det felles kommunestyremøte for Volda og Hornindal kommunar.

22.06.2017

Historisk felles kommunestyremøte for nye Molde kommune i Nessethallen

I dag 22. juni 2017, samlast kommunestyra i Midsund, Molde og Nesset kommunar til eit historisk felles kommunestyremøte i Nessethallen.

20.06.2017

Følg det historiske felles kommunestyremøtet - nye Ålesund kommune - direkte

133 politiske representantar frå dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund samlast i dag 21. juni til felles kommunestyremøte i gamle Ålesund. Du kan følge møtet direkte frå klokka 15.00 til ca klokka 19.00. Møtet blir halde på NMK (Norsk maritimt kompetansesenter).

16.06.2017

Endringar i kommunestrukturen i Møre og Romsdal

Stortinget fatta den 8. juni 2017, vedtak om endringar i kommunestrukturen - Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017).

24.04.2017

Infoskriv nr 2/2017

Fylkesmannen gir med dette ut infoskriv nr. 2 til nye kommunar. I dette INFOskrivet er det spesielt fokus på kva kommunane må gjere i høve til saksgang fram til kongeleg resolusjon hausten 2017.

30.03.2017

Prosjektleiarsamling for nye kommunar i Møre og Romsdal, 28. og 29. mars

Prosjektleiarar, rådmenn og andre som arbeider med etablering av nye kommunar i Møre og Romsdal, møttes denne veka i Molde til første felles samling.

16.03.2017

Nettverkssamling for nye kommunar i Ålesund

14. og 15. mars var det nettverkssamling for dei nye kommunane i Møre og Romsdal.

07.03.2017

Infoskriv nr 1/2017 - nye kommunar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen sender med dette ut informasjon og planar om arbeidet som ventar nye kommunar. I infoskriv nr. 1/2017 - er det spesielt fokus på inndelingslova og planar framover.

10.02.2017

Historisk markering av nye Norddal og Stordal kommune

I dag fredag 10. februar markerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ordførarane i Norddal og Stordal oppstarten av nye Norddal og Stordal kommune.Oversikt over rettleiarar for kommunar som vil slå seg saman

Kommunar som skal slå seg saman står ovanfor ein omfattande prosess. Her har regjeringa samla ei rekkje rettleiarar som kan være til hjelp, samt tilbod om eit eige oppfølgingstilbod.