Den andre prosjektleiarsamlinga for nye kommunar i Møre og Romsdal