Lisensfelling av jerv startar 10. september

Kvota er på to dyr og er felles for heile rovviltregion 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold).

I møte 14. mai 2020 vedtok Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold) ei kvote på to – 2 – jerv gjeldande for heile region 2 .

Perioden for felling gjeld frå 10. september 2020 til og med 15. februar 2021, men vert avslutta tidligare ved fylt kvote.

Les meir om saka på heimesida til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Der finn du meir informasjon om:

  • kva som skal til for å delta i lisensfellinga
  • korleis ein skal registera seg som jeger
  • korleis holde seg oppdatert under jakta
  • korleis ein skal varsla ved felt dyr
  • kontaktpersonar 
  • telefon-nummer til vakttelefon