Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


21.06.2019

Har kartlagt reserveareal for grasdyrking

Tørkesommaren i fjor gav grunn til å finne fôr på nye stader, eller i praksis - finne tilbake til 'gamle' areal, som av ulike årsaker var gått ut av drift. Det oppstod eit behov for oversikt over slike reserveareal i heile landet.

21.06.2019

Jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegger en stor Jordvernkonferanse på Verdens jorddag 5. desember 2019 i Ælvespeilet i Porsgrunn.

28.05.2019

Fylkesmannen har nominert Vestfold Bondelag til OSPA-prisen 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) deler hvert år ut en pris for fremragende sikkerhetsarbeid. OSPA står for Outstanding Security Performance Awards, og prisen deles ut på sikkerhetskonferansen til NSR i september.

21.05.2019

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Vestfold 20 mai

I etterkant av jordbruksoppgjøret besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad grøntfylket Vestfold.

20.05.2019

Fagdag beitebruk

En av satsingsområdene i det nye regionale næringsprogrammet for landbruk i Vestfold og Telemark (RNP 2019 - 2022) er grovfôrbasert husdyrbruk.

20.05.2019

Landbruks-og matminister Olaug Bollestad besøker Vestfold

Grøntnæringen er tema når landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Vestfold mandag 20. mai. Dette blir landbruks- og matministerens første reise etter at årets jordbruksforhandlinger ble avsluttet torsdag 16. mai.

16.05.2019

Klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark

Hvordan landbruksproduksjonen kan tilpasses klimaendringene er avgjørende for å kunne holde oppe en nasjonal bærekraftig matproduksjon.

29.04.2019

Feltkurs i AR5

Velkommen til feltkurs i AR5

12.04.2019

Skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om skogbrannfare over store deler av Vestfold og Telemark.

29.03.2019

Utvalt kulturlandskap på film, bilete og ord

Sett av onsdag 3. april! Vi inviterer alle interesserte til premiere på filmen om det utvalde kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel