Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


22.01.2020

Klosterøya og Tømmerkaia

Fra kloster og papirindustri til attraktiv grønn bydel og urbant landbruk i sentrum av Skien

17.01.2020

Informasjon om søknader om tilskudd til veterinærreiser fra 1. jan 2020

Vedlagt følger informasjon om søknader om tilskudd til veterinærreiser foretatt fra 1. januar 2020 og frem til ny ordning trer i kraft.

10.01.2020

Mat og opplevelser fra Fjell Telemark til Grüne Woche i Berlin

For tredje år på rad reiser utvalgte representanter fra Telemark til den internasjonale landbruks- og matmesse i Berlin. Her skal de møte publikum og vise det beste fra Norge og Telemark og ikke minst fra egen bedrift.

08.01.2020

Ny løsning for å søke om tilskudd til veterinærreiser

Landbruksdirektoratet utvikler et nytt, digitalt system som veterinærene skal bruke for å søke fylkesmannen om tilskudd til veterinærreiser. Det nye systemet vil tidligst være klart i april 2020.

06.01.2020

Nytt fylke, nye kommunenummer og nye produsentnummer

Vestfold og Telemark har no slått seg saman til eit fylke. Samanslåinga har ført til endringar i fylkesnummer, kommunenummer og produsentnummer. 

20.12.2019

Unngå framtidig spredning av hønsehirse

Hønsehirse er et tilpasningsdyktig ugras som særlig etablerer seg i åkere med korn, poteter og grønnsaker i vanskelige vekstsesonger. Målet er å unngå, og i hvert fall begrense, videre utbredelse av hønsehirse!  

19.12.2019

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket: utlysning av fylkesvise midler

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

12.12.2019

Ny ordning: Pelsdyrkompensasjon

Stortinget har vedteke at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 2025. Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle no kan søkje om kompensasjon.

10.12.2019

Hva har det amerikanske 50-talls kjøkkenet med jordvern å gjøre?

Sammenhengene er flere enn vi aner. Jordvernkonferansen for Telemark og Vestfold satt fokus på samfunnsplanleggingen og jordvernet sin plass i dette.

25.10.2019

Nye kommunenummer frå 2020

Ved nyttår slår fylkane Vestfold og Telemark seg saman, og det medførar nytt fylkesnummer og nye kommunenummer.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel