Feltkurs i AR5

Dato:
6. juni 2019
Sted:
Midt-Telemark landbrukskontor
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark

Velkommen til feltkurs i AR5

Kurs har hovedvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset begynner med teoridel inne, og fortsetter deretter utendørs resten av dagen. Det blir også lagt opp til en øvingsoppgave med tolking av ortofoto inne, og klassifisering av de samme arealene i felt etterpå. Innholdet blir tilpasset noe etter lokale forhold og behov.

Tema:

  • Klassifisering av jordbruksarealer etter arealtype og grunnforhold.
  • De viktigste artene av beitegras og beitetålende urter.
  • Jordbruksareal under gjengroing.
  • Utarbeidelse av analogt manuskart.
  • Forholdet mellom kontinuerlig og periodisk ajourføring av AR5.
  • Sammenhengen og forskjellene mellom AR5-klassifikasjon og reglene i tilskuddsforvaltning.

Egnet for:
Fagansvarlig innenfor landbruk og saksbehandlere som skal ajourføre AR5 i kommunens eget kartverktøy.

Forkunnskaper:
Deltakeren må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Det kan gjøres ved selvstudium, se vedleggene på siden "AR5 foredrag".

Kursmateriale:
Mye av stoffet som vil bli gjennomgått på kurset finnes i vedleggene på siden "Klassifikasjonssystem AR5".

Foreløpig program for dagen:
09.00 – 10.30:   Teori

10.30 – 11.30:   Ut i felt

11.30 – 12.00:   Lunsj

12.00 – 14.00:   Befaring i felt

14.00 – 14.15:   Kaffe                   

14.15 – 15.30:   Befaring forts, oppsummering og avslutning

 

Påmeldingsfrist: 29. mai

 

Dato:
6. juni 2019
Sted:
Midt-Telemark landbrukskontor
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark