Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


12.06.2019

Larvik og Drangedal fikk store tilskudd til tur- og sykkelveg på nedlagte jernbaner

Miljødirektoratet har bevilget 5 millioner kroner til Larvik kommune og 3 millioner kroner til Drangedal kommune for at nedlagte jernbaner kan bli tur- og sykkelveger og arealer kan sikres til friluftsliv for allmennheten.

06.06.2019

Leve hele livet - åpningskonferanse

Program og mulighet for å melde seg på til åpningskonferanse for "Leve hele livet" er nå klart. Du finner det i kurs- og konferansekalenderen under Lenker på høyre side.

23.05.2019

I tjeneste for Norge - Kursdag for veterankontakter og ressurspersoner

RVTS Sør og Fylkesmannen arrangerer kursdag for veteranoppfølging på Bø Hotell torsdag 5. september

23.05.2019

Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens

Målet med tilskotsordninga er å stimulera til drift av eksisterande tilbod og etablering av nye, tilrettelagde dagaktivitetsplassar.

14.05.2019

Kommuneoverlegemøte for Vestfold og Telemark

Fylkesmannen inviterer kommuneoverleger og legevaktoverleger i Vestfold og Telemark til et møte i Statens hus i Skien. Tema for møtet blir beredskap og legemiddelberedskap i tillegg til andre aktuelle saker vi ønsker å ta opp. 

06.05.2019

Andre gangs utlysnining av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid og psykologstillinger

Fylkesmannen har kunngjort andre utlysning for tilskuddsordningene "Kommunalt rusarbeid" og "Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten". Se under Lenker i høyre marg for de ulike tilskuddene.

02.05.2019

Ønsker din kommune større handlingsrom i finansieringen av arbeidet med utsatte barn og unge?

Kommunene inviteres til å delta i Pilot for programfinansiering.  

30.04.2019

Tilskudd til rekruttering av fastleger og til stabilitet blant leger i kommuner med rekrutteringsvansker

Helsedirektoraet har utlyst midler som brukes til å øke antall fastleger, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabiliteten blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger. Søknaden skal sendes via ALTINN. Mere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettside.

02.04.2019

Saksbehandlingstid og restansesituasjonen på helse- og omsorgsområdet

Flere tilsynssaker på helse- og omsorgsområdet er ikke er ferdigbehandlet innen 6 måneder.

27.03.2019

Hånddesinfeksjon - til rett tid og med riktig teknikk

Årets tema på den nasjonale håndhygienedagen 5. mai er hånddesinfeksjon, fordi det er er ett av våre viktigste smitteverntiltak. Det er viktig å gjøre det riktig for at det skal være effektivt, slik at smittekjeden brytes. Man må benytte nok middel, rengjøre hele hånda og utføre det til rett tid.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel