Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


26.03.2020

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
27.03.2020

Mangel på smittevernutstyr

Fylkesmannen oppfordrer alle som har utstyr på lager som kan brukes til smittevern for helsepersonell, om å kontakte sin kommune. Fylkesmannen kjenner til flere firmaer som har overført slikt utstyr.

25.03.2020

Flere behandlere kan ha e-konsultasjoner

På grunn av situasjonen med korona-viruset innføres det nye takster for video- og telefonkonsultasjoner hos fysioterapeut, kiropraktor, jordmor, logoped og audiopedagog. Psykologer gis utvidet mulighet for å benytte eksisterende takster. 

24.03.2020

Koronautbruddet: Midlertidig forlengelse av utløpt førerett

Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet åpnet for midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse i forbindelse med koronautbruddet. Dette blant annet for å redusere belastningen på fastleger for å få utstedt helseattest.

22.03.2020

Aldri var vi bedre!

"La oss gjør alt vi kan for at konsekvensene blir så små som mulig. Det gjør vi hvis alle følger myndighetens råd." Det skriver fylkesmann Per Arne Olsen i en kronikk du kan lese her.

19.03.2020

Fylkesmannen tar ytterligere grep for å hjelpe kommunene

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avlyser alle stedlige tilsyn innen barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern. I tillegg utsetter miljøvernavdelingen og beredskapsstaben alle tilsyn fram til 1. juni 2020.

18.03.2020

Gir utsatt frist for rapportering og søknad – Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Ny frist settes til 1. mai 2020.

18.03.2020

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.

17.03.2020

Koronaviruset - Enklere for fastleger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidete takster fra 16. mars

På grunn av situasjonen med koronaviruset skal det bli enklere for fastleger, avtalespesialister og legevakt å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

13.03.2020

Korona: Alle barnehager og skoler stenges

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel